Voor een rechtvaardige en betekenisvolle belastinghervorming

woensdag, 01 Juli 2020
Nieuws
Werknemers mogen de prijs niet betalen voor de coronacrisis-beheersing. Het is tijd voor een betekenisvolle belastinghervorming die de zwakste schouders ontlast en de zwaarste lasten op de sterkste schouders legt.
 
Die sterkste schouders, dat zijn de grote vermogens, die in België nauwelijks of niet belast worden. De Belgische fiscaliteit is namelijk bijzonder aantrekkelijk voor de rijksten: geen vermogensbelasting, relatief lage schenkingsrechten. En dan hebben we het nog niet eens over de vele voordelen voor inkomsten uit kapitaal: niet-belaste huur, eenmalige belasting op inkomsten uit grondbezit (op basis van het inkomen dat het goed in één jaar zou opleveren), meerwaarde op niet-belaste aandelen …

Hier klopt iets niet

Ons huidige belastingstelsel is onrechtvaardig. De sterkste schouders (grote vermogens, aandeelhouders en grote ondernemingen) dragen niet of nauwelijks bij aan de financiering van wat een maatschappij aangenaam maakt om in te leven. Werknemers, die meestal alleen maar inkomsten uit arbeid hebben, betalen wél belastingen. Bovendien maken die sterke schouders gebruik (en misbruik) van de vele achterpoortjes in het systeem om maar geen eerlijke bijdrage te moeten betalen.
 
De coronacrisis heeft ook wantoestanden aangetoond. Paul De Grauwe, econoom aan de London School of Economics, zei hierover: “De mensen met de lagere inkomens hebben ook het meest afgezien. De meeste goede verdieners zaten rustig thuis en hadden soms nog meer inkomsten dan vroeger omdat ze door de lockdown veel minder onkosten hadden. Aan wie ga je dan vragen om iets extra’s te doen?” Hardnekkig weigeren bij te dragen maar tegelijk wel gebruik maken van openbare infrastructuur en diensten: wegen, crèches, scholen, ziekenhuizen, milieubescherming, parken, enzovoort. 

Tijd voor verandering

Econoom Thomas Piketty schreef dat sinds de jaren ’70 de belastingsystemen in België en de rest van Europa vooral voordelig zijn voor het vergaren van rijkdom. De progressiviteit van de personenbelasting (waarbij het gemiddelde belastingtarief stijgt met het inkomen en dus hoger ligt voor de rijksten en lager voor de zwaksten) nam af, wat zeer gunstig is voor de
rijksten.
 
Voor het ABVV is het van essentieel belang dat belastingen weer progressiever worden. Naast een
vermogensbelasting stelt het ABVV een aanzienlijke belastinghervorming voor die niet gericht is op meer maar op betere belastingheffing. Het ABVV stelt dan ook een echte belastingverschuiving voor, een ‘social shift’.
 

Ingrediënten van ons vaccin voor eerlijke belastingen

De basisprincipes: iedereen draagt daadwerkelijk bij én de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
 • een belasting op vermogen en kapitaal;
 • progressievere en globale personenbelasting zodat iedereen bijdraagt naar draagkracht;
 • globalisering van de belastingen en eerlijke belastingheffing volgens het principe een euro is een euro, ongeacht hoe die euro werd verdiend (werk, intrest, huur…) zodat alle soorten inkomsten in rekening worden gebracht;
 • transparantie van inkomstenbronnen via een ‘global tax-on-web’ zodat alles zichtbaar is;
 • verhoging van de belastingschijven voor hoge inkomens;
 • verhoging van de belastingvrije som voor lage en middeninkomens zodat zij meer overhouden;
 • geen nieuwe voordelen in natura meer;
 • invoering van een algemene sociale bijdrage zodat ook kapitaal(inkomsten) hun steentje bijdragen aan de sociale zekerheid;
 • een belasting op reële netto huurinkomsten;
 • bestrijden van het gebruik van vennootschappen in bepaalde beroepen;
 • een digitaks voor grote technologiebedrijven als Google, Amazon en Facebook die nu zeer weinig belastingen betalen maar wel gebruik maken van de infrstructuur zoals internet