Wetsontwerp betogingsverbod-Van Quickenborne: Raad van State keurt de door de regering voorgestelde amendementen af

donderdag, 12 Oktober 2023
Pers

Ons recht op vrij betogen blijft in het gedrang. De aangepaste tekst van het wetsontwerp Van Quickenborne werd opnieuw door de Raad van State gewogen en te licht bevonden. Ze gaf ons gelijk door zich kritisch te uiten over de ingediende amendementen: zowel het aantal van 100 demonstranten dat als minimumdrempel werd voorgesteld als de beperkte visie op het stakingsrecht. Daarom roepen we alle partijen in Vivaldi nogmaals op om niet voor deze tekst te stemmen.

Vakbonden en het middenveld waarschuwden sinds juni publiek en via media voor het democratisch gevaar van dit wetsontwerp van de minister van Justitie door het demonstratieverbod dat door een rechter zou kunnen worden opgelegd voor feiten gepleegd tijdens ‘protestbijeenkomsten’.

Na onze acties dienden de progressieve partijen binnen de Vivaldi-coalitie dienden amendementen in om te proberen de vakbonden en andere organisaties te beschermen tegen de gevolgen van deze wet. Demonstraties zijn per definitie hun belangrijkste actiemiddelen.

De Raad van State acht deze amendementen vanuit dit oogpunt ongeschikt. In feite toont de Raad van State aan dat de kwestie van intentionaliteit te vaag is, dat het aantal van 100 een te onzeker criterium is en voorspelbaarheid mist, en dat het stakingsrecht te beperkend wordt opgevat.

Wij hadden kritiek op deze amendementen en twijfelden aan of het recht op demonstratie wel genoeg beschermde. De Raad van State geeft ons op dat punt gelijk. Bovendien vinden we het belangrijk om erop te wijzen dat het wetgevende en gerechtelijke arsenaal al de instrumenten bevat om potentiële relschoppers te bestraffen, waarbij het wetsvoorstel-Van Quickenborne verondersteld wordt alleen op relschoppers te zijn gericht; de wet zal nutteloos zijn. 

We zijn er ook van overtuigd dat dit soort maatregel een aantal vreedzame betogers zal afschrikken om naar een demonstratie te gaan. De angst om te worden gestraft kan niet worden onderschat.

Tenslotte stellen vakbonden en middenveldorganisaties vragen hoe men dit effectief gaat toepassen. Gaat men een massale identiteitscontrole organiseren voor je kan deelnemen aan een massale betoging? En moet onze privacy er dan aan geloven? Het gebruik van gezichtsherkenning? Of krijg je een dagvaardiging naar het politiebureau voor elke demonstratie? De praktische toepassing van deze maatregelen roept ernstige vragen op omtrent mensenrechten. Dit was ook een van de kritieken van het Federale Instituut voor de Mensenrechten, dat een negatief advies uitbracht.

Donderdag 5 oktober waren we met meer dan 10.000 demonstranten en 0 relschoppers, om de politieke vertegenwoordigers nogmaals te vragen deze tekst niet te stemmen. Vandaag, met dit advies van de Raad van State, hebben de progressieve leden in de Vivaldi-regering geen reden meer dit wetsvoorstel goed te keuren.