30 miljard besparingen tegen 2028? De grafdelver van onze welvaartsstaat

vrijdag, 12 April 2024
Pers

Nieuwe actie "We won't pay" in Brussel op 16 april om 11.30 uur.

Op dinsdag 16 april om 11.30 uur organiseert het ABVV op het Fontainasplein een symbolische actie tegen het brute Europese bezuinigingsbeleid. Een eerdere actie vond plaats op 12 maart aan het Schumanplein.

Onze militanten komen rond het middaguur samen om lawaai te maken en te protesteren met de slogan "We won’t pay!" tegen de zware besparingen die Europa ons dreigt op te leggen. Dit is meer dan een slagzin. Het is een waarschuwing aan huidige en toekomstige regeringen, want: onze sociale welvaartsstaat verkeert in groot gevaar.

Dinsdagochtend 16 april zal het ABVV met zijn militanten bijeenkomen in een federaal comité om de Europese begrotingsmaatregelen aan te kaarten en een standpunt in te nemen. De maatregelen zullen ter stemming gebracht worden tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 22 april.

Volgens een recente studie van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) zou dit besparingsplan een fatale klap toebrengen aan ziekenhuizen, het onderwijs, de openbare diensten in het algemeen en de rechtvaardige transitie in ons land. Daarbovenop zal de gezondheidszorg, onze sociale zekerheid en onze loonvorming hierdoor stevig getroffen worden.

Drastisch

"De Belgische overheidsschuld bedraagt al jaren 106% van het bbp, ondanks een financiële crisis en de crisis in de gezondheidszorg. De begroting werd niet slecht beheerd. We hebben niet boven onze stand geleefd. 30 miljard besparingen tegen 2028 is niet even wat snoeien in de begroting. Het is alsof we het hakblok klaarzetten en de bijl slijpen voor drastische ingrepen”, stelt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Het ABVV vraagt de politieke partijen wat ze van plan zijn met hun verkiezingsbeloften. Zowel links als rechts zal niets uit zijn verkiezingsprogramma kunnen realiseren... tenzij er een grote fiscale hervorming komt om de staatsinkomsten te verhogen.

ABVV wijst er bovendien op dat de Europese aanbevelingen over schulden en tekorten dateren van 1992! Hoe realistisch is dit nog anno 2024? Het is contraproductief om ze unilateraal en identiek toe te passen op alle lidstaten.

Als de enige vakbond die actie onderneemt voor deze cruciale kwestie, zal het ABVV blijven aandringen bij de politiek voorafgaand aan de stemming op 22 april. En ja, ook daarna... om ervoor te zorgen dat de gewone burgers niet het gelag betalen van deze gevaarlijke beslissing.