ABVV-voorzitter geeft geen goedkeuring aan verslag NBB

vrijdag, 15 Februari 2019
Pers

Robert Vertenueil, voorzitter van het ABVV en in die hoedanigheid Regent bij de Nationale Bank van België, heeft het verslag van de NBB niet volledig onderschreven. Het verslag van de NBB bevat immers passages die onterecht een uitdrukkelijke steun geven aan het sociaal- economisch beleid van de regering.

Verschillende punten in het verslag kunnen evenwel onze steun krijgen. De aandacht voor voldoende investeringen in opleiding en de notie dat het Stabiliteits- en groeipact in de praktijk amper flexibiliteit biedt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Maar we kunnen niet akkoord gaan met enkele cruciale passages. Onder meer de volgende elementen zijn wat ons betreft problematisch:

  • het ontbreken van een duidelijk pleidooi om de eindeloopbaan werkbaar te houden door gebruik te maken van sociale dialoog en rekening houdend met o.m. de lengte van de loopbaan en de zwaarte van het beroep;
  • het impliciet oproepen tot een regionalisering van het loonoverleg;
  • het niet erkennen van de negatieve impact van de ongedekte taxshift op de begroting, vandaag en in de toekomst;
  • wat betreft de daling van de werkloosheid: het niet in rekening nemen van het effect van de gewijzigde wetgeving m.b.t. de toegang tot de werkloosheidsverzekering;
  • en tot slot het voorbij gaan aan de werkzaamheden binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven omtrent anciënniteitsverloning.