Bijzondere toeslag voor tijdelijk werklozen

dinsdag, 15 December 2020
Nieuws

Na weken onderhandelen op aansturen van het ABVV besliste de regering dat ongeveer 350.000 tijdelijk werklozen door corona een toeslag van minstens 150 euro ontvangen. Wat zijn de voorwaarden? Hoe gebeurt de berekening en de betaling? 

De toeslag is een duidelijk overwinning van het ABVV voor mensen die inkomensverlies hebben geleden door corona.

Voorwaarde?

De voorwaarde om recht te hebben op de toeslag is dat je minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was door de coronacrisis tussen 1 maart en 30 november 2020. Het mag gaan om tijdelijke werkloosheid overmacht of economische werkloosheid ten gevolge van corona (voor arbeiders en bedienden). Havenarbeiders en zeevissers hebben geen recht op de toeslag.

Ben je aangesloten bij het ABVV en heb je recht op de toeslag, dan ontvang je een mail ter bevestiging.

Berekening?

De toeslag bedraagt altijd minstens 150 euro bruto (127,5 euro netto*). Dit minimumbedrag wordt verhoogd met 10 euro bruto (8,5 euro netto*) per dag vanaf de 68ste dag tijdelijke werkloosheid.

Heb je een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen:

  • voor minder dan 53 dagen, dan heb je geen recht op de premie;
  • voor 53 tot en met 67 dagen, dan heb je recht op 150 euro bruto;
  • vanaf 68 dagen, dan heb je recht op het minimumbedrag van 150 euro + 10 euro per dag boven de grens van 67 dagen.
    Voorbeeld: 72 dagen, 5 dagen meer dan 67, geeft recht op 150 + 5x10 = 200 euro bruto.

Voor een vrijwillig deeltijds werknemer die minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was in de periode van maart 2020 tot november 2020 bedraagt de toeslag 5 euro per dag (4,25 euro netto). De toeslag zal altijd minstens 75 euro bruto (63,75 euro netto) zijn.

Betaling?

De toeslag wordt automatisch gestort door je uitbetalingsinstelling en dit voor het einde van het jaar. De toeslag die het ABVV nu overschrijft op je rekening, is gebaseerd op de uitkeringen die je van ons ontvangen hebt tot 10 november 2020 en werd gecontroleerd door de RVA. De toeslag voor je dagen tijdelijke werkloosheid na 10 november 2020 zal in de volgende maanden verrekend en betaald worden.

Het ABVV is gestart met het uitbetalen van de toeslag. In Mijn ABVV, je online werkloosheidsdossier kan je de stand van zaken van jouw dossier en betaling nagaan. In de werkloosheid worden de uitkeringen steeds berekend in een 6-dagenweek. Je vindt dit aantal uitkeringen ook terug in Mijn ABVV.

 

* Er wordt immers 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden.