Coalitie van vakbonden en andere middenveldorganisaties voert op 7 juni actie tegen het wetsontwerp-Van Quickenborne

dinsdag, 06 Juni 2023
Pers

Op woensdag 7 juni zal de minister van Justitie het wetsontwerp om justitie "menselijker, sneller en straffer" te maken,  voorstellen in de Kamercommissie Justitie. Tegelijk  zullen de vakbonden en andere middenveldorganisaties de intrekking eisen van dit wetsontwerp dat een gerechtelijk betogingsverbod bevat. We voeren daarom actie op 7 juni in Brugge en Brussel.

Het uitdrukkelijke doel van het wetsontwerp is te voorkomen dat "amokmakers" die al door de wet zijn gestraft voor daden gepleegd tijdens "protestbijeenkomsten", deelnemen aan andere betogingen. Het verbod kan gelden tot 3 jaar.

Het probleem is dat de tekst veel te vaag is en dat dit gerechtelijk betogingsverbod, afhankelijk van hoe het wordt geïnterpreteerd, de vakbondswerking en de vrijheid van meningsuiting van alle sociale bewegingen  kan schaden. We stelden bij het sociaal conflict bij Delhaize al vast dat de uitspraken van  rechters lijnrecht in kan gaan tegen geweldloze acties van vakbondsmilitanten

We maken ons ook zorgen over de vervolging van de veertien Greenpeace-actievoerders. Als hun een bijkomende sanctie in de vorm van een betogingsverbod kan worden opgelegd, zou dit neerkomen op het muilkorven van milieuactivisten. Dit gevaar dreigt voor alle  acties  die het middenveld voert.

Daarom vormen vakbonden en maatschappelijk middenveld een coalitie om dit wetsontwerp te stoppen.

We voeren  op woensdag 7 juni twee acties, in Brugge en in Brussel:

  • om 9u voor de rechtbank van Brugge (Kazernevest 3 in 8000 Brugge) waar het proces plaatsvindt tegen de veertien Greenpeace-actievoerders, die vervolgd worden voor een actie in de haven van Zeebrugge in april.
  • om 10u voor het kantoor van minister Van Quickenborne, Kruidtuinlaan 50, in Brussel.  Er zijn toespraken gepland van verenigings- en vakbondsleiders.