Coronamaatregelen voor volledig werklozen opnieuw verlengd

woensdag, 18 November 2020
Nieuws

Tot 30 september 2021 daalt je uitkering als volledig werkloze niet. De coronaperiode telt niet mee bij de berekening van de duurtijd van je inschakelingsuitkering.

De regering heeft twee maatregelen die eind december 2020 afliepen, verlengd tot en met 30 september 2021. De uitkeringen voor volledige werkloosheid dalen niet verder en de duurtijd van inschakelingsuitkeringen wordt gegarandeerd.

Bevriezing daling uitkeringen

Het bedrag van je uitkering als volledig werkloze daalt normaalgezien na verloop van tijd. Dat heet ‘degressiviteit’. Die daling in de tijd is bevroren van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021.

Het bedrag waarop je recht had op 1 april 2020, blijft dus behouden tot en met 30 september 2021. Je uitkering daalt niet.

De degressiviteit van je uitkering schuift als het ware 18 maanden op. De uitkeringsfase waarin je je bevond op 1 april 2020 en de daarop volgende fasen, worden met 18 maanden verlengd.

Vraag je een werkloosheidsuitkering aan tussen 1 april 2020 en 30 september 2021, dan ontvang je het meest voordelige bedrag. Afhankelijk van jouw situatie heb je dan recht op:

  • Het bedrag waarop je op 1 april 2020 recht zou hebben gehad wanneer het bedrag op de datum van je aanvraag lager uitvalt;
  • Het bedrag waarop je recht hebt op de datum van je aanvraag, wanneer je op 1 april 2020 recht zou hebben gehad op een lager bedrag.

Berekening duurtijd inschakelingsuitkering

Met de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de duurtijd van inschakelingsuitkeringen.

Het basisrecht op inschakelingsuitkeringen van 36 maanden is met 18 maanden verlengd. De verlenging gebeurt in dagen; het gaat dus om 548 dagen.

Deze verlenging geldt ook indien je een verlenging van je recht kreeg omwille van vrijstelling of omdat je deeltijds werkt (inkomensgarantie-uitkering - IGU).