Groter deel van je inkomen beschermd tegen beslag

vrijdag, 10 Juli 2020
Nieuws

Om mensen met schulden tijdens de coronacrisis te beschermen, konden deurwaarders geen beslag meer leggen op lonen of uitkeringen. Die tijdelijke maatregel is nu afgelopen, maar tot 31 augustus is nu wel een groter deel van je inkomen beschermd tegen beslag of overdracht.

Loonbeslag is een juridische procedure waarbij een deurwaarder of de fiscus oplegt een deel van je loon of uitkering in te houden. Bij loonoverdracht gaat het bijvoorbeeld om iemand die een lening afsluit en de bank de toelating geeft het geld te innen bij de werkgever als hij die niet afbetaalt.

Tijdens de coronacrisis werd loonbeslag tijdelijk opgeschort om mensen met schulden te beschermen. Tussen 30 mei en 17 juni mochten gerechtsdeurwaarders geen loon in beslag nemen of kon er niets afgehouden worden van een sociale uitkering. Op 18 juni werd beslist om die tijdelijke opschorting niet te verlengen en konden deurwaarders opnieuw invorderen.

In de plaats van de opschorting werden, dankzij een socialistisch wetsvoorstel, de grensbedragen voor beslag én loonoverdracht nu wel met 20 procent verhoogd. Een groter deel van je inkomen, van je loon of uitkering, is dus nu beschermd tegen beslag inzake belastingen, overdracht of wettelijke afstand en gewone beslaglegging. Deze nieuwe regeling is ingegaan op 19 juni en geldt al zeker tot 31 augustus 2020. Dit kan eventueel nog verlengd worden met nieuwe wetgevende initiatieven.

 

Per kind ten laste wordt het grensbedrag verhoogd met 84 euro.

Netto inkomsten

Voor beslag vatbaar gedeelte van je vervangingsinkomen: uitkering bij werkloosheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte, loopbaanonderbreking/tijdskrediet, pensioen …

Voor beslag vatbaar gedeelte van je loon
(inkomsten ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst)

Lager of gelijk aan 1.366 euro

Niets

Niets

Van 1.366,01 tot 1.467 euro

Maximum 20%

Maximum 20%

Van 1467,01 tot 1.619 euro

Maximum 40%

Maximum 30%

Van 1619, 01 tot en met 1770 euro

Maximum 40%

Maximum 40%

Meer dan 1.770 euro

Volledig beslagbaar (100%)

Volledig beslagbaar (100%)

 

Word je geconfronteerd met beslag op je loon of vervangingsinkomen en wil je zeker zijn dat de wettelijke regels correct worden toegepast, vraag dan een check-up via je lokale ABVV-afdeling.