Hervorming strafrecht verbergt nieuwe aanval op sociale acties

maandag, 15 mei 2023
Pers

Morgen (16/5) wordt een wetsontwerp van minister Van Quickenborne tot hervorming van het strafrecht aan de Kamercommissie Justitie ter stemming voorgelegd. Het ABVV maakt zich grote zorgen omdat in dit wetsontwerp een nieuwe strafrechtelijke sanctie van demonstratieverbod is voorzien. Omwille van die paragraaf roept het ABVV met hoogdringendheid de democratische partijen op de bepalingen m.b.t. dat demonstratieverbod te schrappen.

Het demonstratieverbod zou als doelstelling hebben om zogenaamde “casseurs” - mensen die in feite geen deel uitmaken van een betoging, maar gebruik maken van een demonstratie om moedwillig vernielingen aan te brengen - aan te pakken. We spreken voor de volledigheid niet louter over vakbondsbetogingen. De hervorming werd ingegeven nadat hooligans voor de zoveelste keer zware vernielingen hadden toegebracht.

Het probleem zit hem in het feit dat de bepalingen in het wetsontwerp zo breed gedefinieerd zijn dat het grote risico’s inhoudt op het recht op collectieve actie in het algemeen.

Het ABVV stelt dat het demonstratieverbod een zoveelste inbreuk is op het recht op collectieve actie. Wie in de toekomst nog actie wil voeren, dreigt geviseerd te worden. Dat is vandaag al het geval zoals de talloze tussenkomsten van gerechtsdeurwaarders en politie aan de stakingspiketten van Delhaizewinkels aantonen.

Het ABVV stelt ook dat het strafrecht momenteel al in tal van mogelijkheden voorziet om inbreuken zoals hierboven omschreven aan te pakken.

Verder dient gewezen te worden op grove schendingen van de privacy aangezien elke actievoerder gescreend zal worden om na te gaan of hij/zij geen verbod heeft gekregen om deel te nemen.

Tot slot dient gezegd dat dit wetsontwerp elke vorm van manifestatie, betoging, demonstratie in een kwaad daglicht zet en actievoerders en de toekomst van sociale actie op het spel zet. In die zin heeft ook de Hoge Raad voor Justitie en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens zich negatief uitgesproken over het wetsontwerp.

Het ABVV dringt er bij de democratische partijen op aan om de bepalingen van het ontwerp Van Quickenborne dan ook te schrappen.