Automatische loonindexering - Veel gestelde vragen

Januari 2023
Publicaties

België kent een systeem van automatische loonindexering. Hierbij worden de lonen van het overgrote deel van de werknemers in de privésector, de lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen en pensioenen aangepast aan de evolutie van de consumptieprijzen. Die  consumptieprijzen worden gemeten aan hand van een ‘korf’ van producten.

In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen.

 

English? Click here.

¿Español? Haga clic aquí.

Français ? Cliquez ici.