Minimumpensioen omhoog. Eindelijk

vrijdag, 08 Januari 2021
Nieuws

Het wettelijk minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen is op 1 januari met 2,65% opgetrokken. Het is de eerste van een ongeziene reeks jaarlijkse verhogingen zodat tegen 2024 het wettelijk minimumpensioen stijgt naar 1.580 euro bruto voor wie een loopbaan van 45 jaar heeft. Dat is ongeveer 300 euro meer dan vandaag.

“Beter laat dan nooit natuurlijk”, reageert Raf De Weerdt, federaal secretaris en sociale zekerheidsspecialist van het ABVV. “Dit is goed nieuws. Als socialistische vakbond pleiten wij al ruim twintig jaar voor een substantiële verhoging van het wettelijk pensioen. Al die jaren hebben we  campagne gevoerd, op de straat en aan de onderhandelingstafel, voor en achter de schermen, politiek en syndicaal. We stellen tevreden vast dat er eindelijk schot in de zaak komt. Na jaren sociale afbraak onder de regering-Michel is het een verademing om weer eens te kunnen spreken van sociale vooruitgang, dankzij mobilisatie van onze militanten en leden, en een veel gunstigere regeringssamenstelling.”

Stijging

Het minimumpensioen voor werknemers, zelfstandigen gaat stapsgewijs jaarlijks in januari omhoog om in 2024 zo’n 11% hoger te liggen dan vandaag. Op 1 januari 2021 is het alvast gestegen met 2,65%. Daarnaast wordt gerekend op de welvaartsaanpassingen, waarvoor de sociale gesprekspartners traditioneel een tweejaarlijkse verhoging voorzien van 2%. Samen betekent dit een reële koopkrachtstijging van 15 à 16%, de grootste stijging sinds de Tweede Wereldoorlog.

Index

Reken daar de automatische indexeringen bij en het bruto minimumpensioen voor alleenstaanden zou begin 2024 op 1.580 euro komen. Dat is ongeveer 300 euro meer dan vandaag, of zo’n 22%. Het bruto gezinsminimumpensioen zou in 2024 op 1.979 euro komen, een stijging van ongeveer 360 euro per maand. Dit geldt telkens voor werknemers en zelfstandigen met een volledige loopbaan van 45 jaar. Werknemers zonder een volledige loopbaan zullen ook hun minimumpensioen zien stijgen, maar dan verhoudingsgewijs naar de duur van hun loopbaan.

Voor gepensioneerden met een zeer karig pensioen gaat de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ook stapsgewijs jaarlijks omhoog. De regering wil in 2024 komen tot een bruto basisbedrag van 983 euro per maand voor een IGO-uitkering in een gezinssituatie, d.w.z. een verhoging van 213 euro per maand.

Ook de betere verdieners zien rooskleuriger pensioenvooruitzichten. Het berekeningsplafond voor de toekomstige pensioenen, het maximale loon dat meetelt voor de berekening van jouw pensioen, stijgt stapsgewijs over vier jaar met een kleine 10%. Voor het loopbaanjaar 2021 is het plafond nu met 2,38% verhoogd voor pensioenen die ingaan vanaf 2022.

1.500 euro netto

Verdere stappen zijn nodig. Het ABVV zet de strijd verder voor een pensioengarantie, een wettelijk minimumpensioen van 1.500 euro netto voor iedereen met een loopbaan van minstens 42 jaar. “Dat is absoluut realistisch”, aldus Raf De Weerdt. “We moeten naar de financiering van onze sociale zekerheid durven kijken. Vinden we het normaal dat jaarlijkse miljarden naar belastingparadijzen stromen en tegelijkertijd onvoldoende middelen vrijgemaakt worden voor de gepensioneerden die jarenlang hebben bijgedragen aan de welvaart in ons land? Wij vinden van niet.”

“De laatste jaren zien we een systematische afbouw van de financieringsbasis van de sociale zekerheid, met name in de vorm van kortingen op de werkgeversbijdragen, zoals bij de taxshift van de regering-Michel. Mensen vergeten snel dat dit gaat om hun uitgesteld loon, verschillende miljarden, die uit het systeem wordt gehaald. Iedereen heeft recht op een pensioen dat betrouwbaar, voorspelbaar, solidair en correct gefinancierd is. Een bedrag van 1.500 euro netto is voor ons een absoluut minimum om waardig te leven.”

Nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2021

De nieuwe wetgeving is op 1 januari 2021 in werking getreden en wordt meteen al toegepast voor de pensioenen en de inkomensgarantie-uitkering van de maand januari. Heb je recht op de verhoging dan wordt je pensioen of je inkomensgarantie-uitkering automatisch aangepast.

Minimumpensioen werknemers en zelfstandigen met volledige loopbaan van 45 jaar*

 

  Oud bedrag 

   Vanaf 01.01.2021

Alleenstaande pensioen

  1.291,69

   1.325,92

Gezinspensioen**

  1.614,10

   1.656,88

Overlevingspensioen

  1.274,43

   1.308,20 

 

 

 

 

 

*Heb je geen loopbaan van 45 jaar? Dan wordt de verhoging berekend en toegekend in functie van jouw loopbaan en de voorwaarden in de wetgeving (deze zijn niet gewijzigd).
** Een gezinspensioen geldt enkel wanneer één van de partners geen of zeer lage (pensioen)inkomsten heeft. De pensioendienst past steeds de meest voordelige situatie toe.

 

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het Gewaarborgd Inkomen (GI)

De basisbedragen van de IGO en het GI worden verhoogd met 2,58%:

 

Oud bedrag

    Bedrag vanaf 01.01.2021

IGO Basisbedrag voor samenwonenden

  769,61 

    789,47

IGO Verhoogd basisbedrag voor alleenstaanden

  1.154,41

    1.184,20

GI Alleenstaand bedrag

  823,66

    844,91 

GI Gezinsbedrag

  1.098,20

    1.126,53