Sociale vooruitgang: wie belooft wat?

dinsdag, 28 mei 2024
Nieuws

Met welke partijen ga je erop vooruit op vlak van loon en werk? Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over de loonnormwet en minimumlonen, pensioenen, sociale zekerheid, een eerlijke bijdrage van vermogenden en bedrijven, haalbare loopbanen, ambitieus klimaatbeleid? 

In de aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 is het meer dan ooit belangrijk om te onderzoeken met welke partijen je erop vooruit kunt gaan. Het contrast tussen progressieve en conservatieve partijen is zeer groot in een hele reeks van ABVV-prioriteiten. Daarbij moeten we natuurlijk in het achterhoofd houden dat er een verschil is tussen wat partijen beloven en wat partijen doen.

We zagen in de afgelopen regeerperiode dat socialistische regeringspartijen voor sociaal beleid zijn gegaan, ondanks de weerstand van liberalen. Minimumpensioen en -loon gingen omhoog, de index werd beschermd, de financiering van de gezondheidszorg bleef gevrijwaard en er werden maatregelen genomen om de energiefactuur te verzachten. Aan de rechterzijde van het politieke spectrum zien we dat het Vlaams Belang zich graag een sociaal gelaat aanmeet, maar zich in haar stemgedrag duidelijk en systematisch blootgeeft als radicaal antisociaal.

Keuze voor een sterkere, socialere toekomst

We staan meer dan ooit voor een duidelijke keuze. Slaat onze samenleving de progressieve weg in? Met ruimte voor meer koopkracht, een sterke sociale zekerheid, degelijke pensioenen? Gaan we voor een samenleving waarin iedereen – ook de sterkste schouders – zijn eerlijk steentje bijdraagt en waarin vakbonden weer kunnen onderhandelen over loonsverhogingen die naam waardig? Kiezen we voor performante en toegankelijke openbare diensten, voor een efficiëntere strijd tegen armoede, voor een sociaal Europa en voor een duurzame klimaattransitie? Kortom, wordt onze toekomst er één waarbij niemand achterblijft?

Of krijgen de conservatieve politieke krachten na 9 juni een meerderheid bijeen om de aanval in te zetten op jouw koopkracht, op jouw sociale zekerheid, op jouw syndicale rechten en op jouw pensioen, terwijl de vermogenden en bedrijven uit de wind gezet worden of zelfs bijkomende cadeaus opstrijken?

Het contrast tussen progressief en conservatief, tussen links en rechts, is sterker dan ooit. Maak de juiste keuze.

 

Loonnormwet

De vakbonden willen terug de vrijheid om met de werkgevers over lonen te onderhandelen. Dit is vandaag zo goed als onmogelijk door de wet op de loonmarge, de zogenaamde wet van ’96, die nu al jarenlang strikte loonmatiging oplegt. Deze wet moet dringend herzien worden opdat vakbonden weer kunnen onderhandelen voor loonsverhogingen die naam waardig, bovenop de automatische loonindexering.

 • Met deze partijen heb je kans op meer brutoloon: Vooruit, Groen, PVDA
 • Met deze partijen niet: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Meer bruto

 

Meer middelen voor de sociale zekerheid

Aanvallen van de politieke rechterzijde op de sociale zekerheid werden gepareerd door de socialistische regeringspartijen. Een herfinanciering van het sociale zekerheidssysteem dringt zich op, door middel van de afschaffing van verlagingen van werkgeversbijdragen en een ‘vergrijzingsdotatie’ om de kosten van de vergrijzing te helpen dragen. In de sociale zekerheid moeten alle sociale minima worden opgetrokken tot minstens 10% boven de armoedegrens. De uitkeringen voor tijdskrediet, verlof voor medische bijstand of ouderschapsverlof moeten hoger, onder meer voor alleenstaande ouders.

 • Deze partijen willen de sociale zekerheid versterken: Vooruit, Groen, PVDA
 • Deze partijen niet: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Versterken sociale zekerheid

 

Betere pensioenen

De pensioenen gingen afgelopen jaren omhoog, met dank aan de progressieve regeringspartijen. Dit was al lang een eis van het ABVV. De wettelijke pensioenleeftijd moet naar 65 jaar. Na een loopbaan van 40 jaar moet iedereen recht hebben op een volledig pensioen. Er moet meer rekening worden gehouden met belastend werk. Degenen die daar tijdens hun carrière mee te maken krijgen, moeten eerder met pensioen kunnen gaan, zonder inkomensverlies.

 • Als het van deze partijen afhangt, heb jij nog een deftig pensioen: Vooruit, Groen, PVDA
 • Met deze partijen duidelijk niet: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Betere pensioenen

 

Vermogensbelasting

Grote vermogens moeten rechtvaardiger bijdragen. We pleiten voor een progressieve jaarlijkse vermogensbelasting 1% vanaf 1 miljoen euro (exclusief de eigen woning) en 4% vanaf 1 miljard euro. Hiervoor is een vermogenskadaster nodig.

 • Deze partijen willen de sterkste schouders eerlijk laten bijdragen: Vooruit, Groen, PVDA
 • Deze partijen laten de sterkste schouders ongemoeid: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Vermogensbelasting

 

Eerlijke bijdragen van bedrijven

Alle bedrijven moeten belasting betalen op hun winsten aan het tarief van 25%, en 35% op overwinsten.  De strijd tegen belastingontwijking en fiscale hocuspocus moet opgevoerd worden

 • Deze partijen vinden dat bedrijven ook hun steentje moeten bijdragen: Vooruit, Groen, PVDA
 • Voor deze partijen hoeft dat niet: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Bijdragen bedrijven

Hoger minimumloon

De minimumlonen gingen de afgelopen legislatuur al naar omhoog, op initiatief van de socialistische partijen, maar zouden moeten evolueren naar 17 euro bruto per uur of 2.800 euro bruto per maand. Dat is nodig om waardig van te kunnen leven, zeker in het licht van de gestegen prijzen van de afgelopen jaren.

 • Deze partijen willen een waardig minimumloon: Vooruit, Groen, PVDA
 • Deze partijen niet: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Minimumloon

 

Haalbare loopbanen

De eeuwige race naar meer flexibiliteit moet dringend stoppen. Werk moet weer werkbaar worden en de sleutelrol van vakbonden hierin moet erkend worden. Collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen is een prioriteit voor het ABVV. Dit moet worden bevorderd door de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af te stemmen op de norm van de 32-urenweek voor een voltijdse job.

 • Met deze partijen wordt werk werkbaarder: Vooruit, Groen, PVDA
 • Met deze partijen werk je je te pletter: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Werkbaar werk

 

Ambitieus klimaatbeleid

We kunnen onze planeet nog redden op voorwaarde dat we massaal investeren in openbaar vervoer, in kwalitatieve infrastructuur en als de overheid weer een belangrijkere rol gaat spelen op de energiemarkt. In een rechtvaardige klimaattransitie moeten werknemers centraal staan.

 • Met deze partijen maakt de planeet nog een kans: Vooruit, Groen, PVDA
 • Met deze partijen is de klimaatomwenteling verder af dan ooit: Vlaams Belang, N-VA, Open Vld, CD&V

Klimaatbeleid