Pensioenbonus: veel gestelde vragen

maandag, 17 Juni 2024
Nieuws

Wat is de pensioenbonus? Hoe werkt het en wie heeft er recht op? Hier vind je antwoorden op al je vragen.

Wat is de pensioenbonus?

De pensioenbonus is een financiële aanmoediging om langer aan de slag te blijven en je pensioen nog even uit te stellen. Het achterliggend idee is dat de overheid op die manier geld zou besparen, want die moet voorlopig geen pensioen uitbetalen, en krijgt tezelfdertijd extra inkomsten, want de werknemer zal nog gedurende een bepaalde periode sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting betalen op zijn inkomen.

Hoe werkt dit?

Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op dit ‘pensioenextraatje’ voor elke gewerkte dag tijdens een referentieperiode van maximaal drie jaar. Die referentieperiode begint ten vroegste te lopen op 1 juli 2024 en start op de vroegst mogelijke pensioendatum. De opbouw van de pensioenbonus stopt meteen wanneer een Belgisch rustpensioen ingaat.

Wie heeft er recht op?

Iedereen die met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025 en die doorwerkt na de vroegst mogelijke pensioendatum. De referentieperiode start ofwel op het moment waarop je aan de voorwaarde voor het vervroegd pensioen voldeed (42 jaar loopbaan op 63, 43 jaar loopbaan op 61/62 of 44 jaar loopbaan op 60 jaar) of op de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar in 2025, 67 jaar vanaf 2030).

Hoe wordt de pensioenbonus berekend?

De pensioenbonus is een nettobedrag, vrijgesteld van personenbelasting en sociale bijdragen. De nettobonus wordt progressief opgebouwd: €3.928 voor het 1ste jaar; €7.855 voor het 2de jaar; €11.783 voor het 3de jaar. Deze bedragen worden geïndexeerd. Blijf je drie volle jaren werken tijdens de referentieperiode, dan bedraagt de uiteindelijke pensioenbonus dus €23.565 netto.

Wat als je heel vroeg begon te werken?

Voor personen met een lange loopbaan (44 jaar loopbaan op 60 jaar of 43 jaar loopbaan op 61/62) is er een specifieke regeling. Werken zij langer door, dan openen ze meteen recht op de pensioenbonus voor het 3de jaar van de referentieperiode, namelijk €11.783. Wie (heel) vroeg begon met werken kan zo een pensioenbonus opbouwen tot maximaal €35.348.

 

Pensioenbonus

Gewone loopbaan

Verhoogde pensioenbonus

Lange loopbaan op 60/61/62 jaar

1ste jaar

€3.928 netto

€11.783 netto

2de jaar

€7.855 netto

€11.783 netto

3de jaar

€11.783 netto

€11.783 netto

Na 3 jaar max.

€23.565 netto

(of €97,39 netto per maand)

€35.348 netto

(of €146,07 netto per maand)

(bedragen mei 2024)

Wat met gelijkgestelde periodes tijdens de referentieperiode?

Tijdens de referentieperiode wordt rekening gehouden met een ‘pot’ van maximaal 30 gelijkgestelde dagen per refertejaar. Periodes van ziekte, bijvoorbeeld, worden zo (begrensd) gelijkgesteld voor de opbouw van jouw pensioenbonus. Belangrijke kanttekening: tijdskrediet (waaronder landingsbanen), gewone loopbaanonderbreking en Vlaams zorgkrediet tellen niet mee voor de opbouw van de pensioenbonus.

Hoe wordt de pensioenbonus uitbetaald?

Je kunt de pensioenbonus opnemen als eenmalig bedrag of in maandelijkse schijven. De Federale Pensioendienst (FPD) stort het bedrag standaard (= zonder tegenbericht) als eenmalig kapitaal.

  • Neem je de pensioenbonus op als eenmalig bedrag, dan gebeurt de uitbetaling van de pensioenbonus verschillende maanden na de eerste uitbetaling van het wettelijk pensioen. De administratie heeft de laatste loon- en tewerkstellingsgegevens nodig om het bedrag van de pensioenbonus definitief vast te leggen en die komen minstens met een kwartaal vertraging.
  • Kies je ervoor de pensioenbonus op te nemen als maandelijks bedrag, dan moet je die keuze meedelen binnen de maand volgend op het moment waarop de pensioendienst jou het definitieve bedrag van de pensioenbonus (in kapitaal) meedeelt. De pensioenbonus als maandelijks bedrag wordt geïndexeerd en levenslang uitgekeerd.

Hoeveel bedraagt de maandelijkse pensioenbonus?

Kies je ervoor om de pensioenbonus als maandelijkse uitkering uitbetaald te krijgen, dan bedraagt die maximaal €97,39 netto voor werknemers die drie jaar langer aan de slag blijven. Wie een (heel) lange loopbaan heeft (zie hoger) kan rekenen op een maandelijkse uitkering van maximaal €146,07 netto.

Wordt de pensioenbonus ook ‘retroactief’ toegekend voor gewerkte periodes voor 1 juli 2024?

Nee. Wie al vóór 1 juli 2024 met (vervroegd) pensioen kon, maar besloot door te werken, ontvangt geen pensioenbonus voor gewerkte periodes vóór juli 2024.

Kan de pensioenbonus opgebouwd worden na 45 jaar loopbaan of na de wettelijke pensioenleeftijd?

Ja. De pensioenbonus kan opgebouwd worden in de referentieperiode, zijnde de drie jaar na de vroegst mogelijke pensioendatum. Werknemers met een lange loopbaan (44 jaar op 60 jaar of 43 jaar op 61/62 jaar) kunnen dus een pensioenbonus opbouwen na 45 jaar loopbaan. Het is daarnaast ook mogelijk om een pensioenbonus op te bouwen na de wettelijke pensioenleeftijd, indien de referentieperiode van de betrokken werknemer afloopt na de wettelijk pensioenleeftijd.

Heeft de pensioenbonus effect op het gezins- en overlevingspensioen?

De pensioenbonus is een individueel recht. Bij de uitbetaling van een gezinspensioen ontvangt de huwelijkspartner met het laagste pensioen in de regel geen eigen wettelijk pensioen. De pensioenbonus is een uitzondering op die regel. Naar analogie telt de pensioenbonus bij overlijden van de huwelijkspartner niet mee voor de hoogte van het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot.

Enkele voorbeelden:

  • Olivier heeft op de leeftijd van 63 jaar 42 jaar loopbaan. Hij voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen, maar besluit drie jaar door te werken (tot zijn 66ste). Als hij kiest voor een éénmalige bonus, ontvangt hij bij pensionering een unieke (netto) storting van €23.565. Als hij kiest voor een opname in rente (maandelijkse bedrag), dan stijgt zijn wettelijk pensioen met €97,39 netto per maand.
  • Anne heeft op de leeftijd van 61 jaar een loopbaan van 43 jaar en voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen. Als ze besluit om één jaar langer door te werken, dan heeft ze recht op een éénmalig bonus van €11.783 netto (= bonus 3de jaar). Op maandelijkse basis komt dat overeen met €48,69 netto.
  • Rita heeft op de leeftijd van 66 jaar een loopbaan 40 jaar. Aangezien ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, opent ze recht op een pensioenbonus als ze beslist verder te werken. Als ze besluit om één jaar langer door te werken, dan heeft ze recht op een éénmalig bonus van €3.928 netto. Op maandelijkse basis komt dat overeen met €16,23 netto.

 

Wat denkt het ABVV over de nieuwe pensioenbonus?

Het ABVV staat positief tegenover elke versterking van het werknemerspensioen. In vergelijking met andere Europese landen zijn de Belgische werknemerspensioenen relatief laag. In die zin is de nieuwe pensioenbonus welgekomen, al moet er in de eerste plaats werk worden gemaakt van een algemene versterking van de wettelijke pensioenen (verbetering vervangingsratio). Het is bovendien niet voor iedereen mogelijk om langer door te werken. Denk maar aan werknemers met belastend werk. Het is wel positief dat loontrekkenden met een lange loopbaan op 60/61/62 jaar een hogere bonus (tot €35.348) kunnen opbouwen.