Unia ABVV samenwerking

maandag, 18 Januari 2021
Pers

Unia en de vakbond ABVV hebben op 12 januari 2021 een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend. Deze samenwerking situeert zich uiteraard rond alles wat met werk te maken heeft. “Wij werken samen met diverse organisaties om onze wettelijke bevoegdheden zo optimaal mogelijk te kunnen uitoefenen: discriminatie aanpakken en gelijkheid bevorderen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia.    

“Sinds 1 oktober 2004 hadden we al samenwerkingsakkoorden met de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB”, aldus Keytsman. “Maar die akkoorden beantwoordden niet meer aan de realiteit. Zowel voor Unia als voor de vakbonden is er veel veranderd. Het werd dus nodig om de akkoorden te vernieuwen”. Eind 2019 tekende Unia al een ander nieuw samenwerkingsakkoord met een andere grote vakbond, het ACV.   

Samenwerken met de vakbonden is belangrijk omdat zij ook een fundamentele rol te spelen hebben in de strijd tegen discriminatie en bijdragen tot het bevorderen van meer gelijkheid, met name op de werkvloer. Het akkoord met het ABVV bepaalt dat er zal worden samengewerkt rond het aanpakken van individuele dossiers, waarbij Unia in principe een adviserende rol op zich neemt. Unia kan onder andere informatie geven over de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving, de stand van zaken van de rechtspraak en de bestaande rechtsleer ter zake. En adviseren over de te volgen strategie, gemeenschappelijke stappen zetten bij het oplossen van een dossier. Unia kan ook tussenkomen in een gerechtelijke procedure als het slachtoffer hiermee instemt.    

Vormingen organiseren is ook voorzien in het samenwerkingsakkoord. Die vormingen kunnen bijvoorbeeld gaan over de antidiscriminatiewetgeving of omgaan met diversiteit op de werkvloer.   

Miranda Ulens, algemeen-secretaris van het ABVV: “Een samenwerkingspartner zoals Unia is voor ons als vakbond heel belangrijk. Werknemers worden nog te vaak geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer en daarbuiten. De expertise van Unia is dan ook zeer welkom in onze syndicale strijd voor meer gelijkheid. Samen sterk, in woorden, maar vooral daden”.  

In het samenwerkingsakkoord zit ook een luik over structurele samenwerking. Unia en het ABVV willen periodieke overlegmomenten organiseren over bepaalde thema’s. Ze hebben ook de ambitie om gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen.    

 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, gelijkheid bevordert, streeft naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen, en waakt over de eerbiediging van mensenrechten in België.