Vakbonden veroordelen schendingen van de mensenrechten in de Filipijnen

dinsdag, 10 December 2019
Nieuws

Op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens vragen vakbonden wereldwijd aandacht voor de penibele situatie in de Filipijnen. Mensenrechten en vakbondsrechten worden er met de voeten getreden. Vakbondsmensen worden er systematisch geviseerd, gearresteerd, bedreigd.

10 december staat volledig in het teken van de mensenrechten. We vieren dat op 10 december 1948 de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ werd aangenomen, de lijst waarin alle mensenrechten officieel staan neergeschreven. Alle mensen hebben immers het recht om te leven in (vrijheid en veiligheid), het recht om vrij (van mening) te zijn, het recht op onderwijs, het recht op gezondheid, het recht om zich te verenigen, enzovoort. Op de Dag van de Rechten van de Mens vragen de Verenigde Naties, internationale en lokale mensenrechtenorganisaties aandacht voor hun werk, voor de successen en de probleemsituaties.

Het Internationaal Vakverbond, vakbonden wereldwijd en dus ook het ABVV, grijpen dit jaar 10 december aan om de recente invallen bij vakbonden en de arrestaties van vakbondsleiders in de Filippijnen krachtig te veroordelen.

De Filipijnse staat stigmatiseert al langer arbeidsorganisaties en legt het beginsel van vrijheid van vereniging eenvoudigweg naast zich neer. De praktijken staan bekend als 'red-tagging'. Vakbonden worden bestempeld als ondergrondse gewapende strijdbewegingen en vakbondsmensen en activisten worden gearresteerd en valselijk beschuldigd voor wapenbezit. Dit nadat veligheidsdiensten eerst wapens en munitie bij hen verstoppen, om zo de aanklachten te rechtvaardigen. 

Recente invallen en arrestaties verergeren de situatie waarbij werknemers geen vakbonden kunnen vormen, zich niet meer kunnen aansluiten bij een vakbond en waarbij vakbonden geen legitieme activiteiten kunnen ontplooien. Dit moet stoppen.

Net als andere vakbonden schreven we een brief naar de Filipijnse president om zich te bezinnen. We vroegen ook een onderhoud met de ambassadeur In Brussel, maar die weigerde de delegatie van de Belgische vakbonden en het Internationaal Vakverbond te ontvangen.