Betogingsverbod (voorlopig) van de baan

donderdag, 14 December 2023
Nieuws

Onze acties tegen het gerechtelijk betogingsverbod hebben resultaat opgeleverd. De regering zet een stap terug dankzij het vastberaden en gezamenlijk optreden van het sociale middenveld.

Vakbonden en het middenveld waarschuwden sinds juni voor het democratisch gevaar van het wetsontwerp van de voormalig minister van Justitie Van Quickenborne dat een demonstratieverbod bevat dat door een rechter zou kunnen worden opgelegd. Je stem laten horen, het recht om te demonstreren en het stakingsrecht zijn immers een fundamentele vrijheden in onze democratie en die we moeten vrijwaren.

Betogingen, brieven aan verkozenen, sensibiliserings-en informatiecampagnes van vakbonden en middenveldorganisaties zoals Amnesty International, Greenpeace, de Liga van Mensenrechten, verenigd in de coalitie ‘Verzet is geen misdaad’ hebben vruchten afgeworpen. Het is officieel: de artikelen die voorzagen in een verbod op demonstraties worden niet toegepast in de hervorming van het strafrecht.

Dit toont aan dat als we vastberaden en gezamenlijk optreden, we alles kunnen bereiken. Dit toont ook aan dat sociale actie uiterst zinvol is en blijft.

“Het was van in het begin duidelijk: deze wet zou betogers, vakbondsleden, jonge klimaatactivisten … viseren en niets doen aan het probleem van ‘relschoppers’”, zegt Selena Carbonero, federaal secretaris van het ABVV en coördinator van het platform ‘Verzet is geen misdaad’. “We boeken nu een eerste overwinning, maar we zullen er nog meer moeten boeken. We blijven waakzaam en verenigd tegen elke poging om sociale bewegingen in België te ondermijnen.”