Verhoging van sociale uitkeringen

donderdag, 22 Juni 2023
Nieuws

Op 1 juli 2023 verhogen alweer een hele reeks sociale uitkeringen. Ze komen er dankzij de aanhoudende druk van het ABVV om ook voor 2023-2024 welvaartsverhogingen (boven index) te voorzien.

Hierbij een overzicht van de verhogingen.

Tijdelijk werklozen

 • Verhoging minimum: + 3,5%. Dat is een verhoging met 55,85 euro bruto voor wie een volledige maand tijdelijk werkloos is.  
 • Verhoging berekeningsplafond: + 1,1%. Dat is een verhoging van de maximumuitkering met 22,87 euro bruto per maand.

Volledig werklozen (incl. SWT en brugpensioen)

 • Verhoging minima en forfaitaire uitkeringen: + 1,3% (ongeacht de gezinssituatie). Dat  betekent voor gezinshoofden een verhoging met 21,45 euro bruto per maand en voor alleenstaanden 17,38 euro. Voor samenwonenden is het aantal euro’s afhankelijk van de werkloosheidsduur. 
 • Verhoging inschakelingsuitkeringen schoolverlaters, met inbegrip van de beschermingsuitkeringen voor niet-toeleidbaren die hun inschakelingsuitkering verliezen: 
  • Gezinshoofden: + 3,5%
  • Bevoorrecht samenwonenden: + 3,5%
  • Alleenstaanden: + 2,4112%
  • Gewone samenwonenden + 2%
 • Verhoging RVA-forfaits voor jeugdvakantie, seniorvakantie, mantelzorgers en onthaalouders: +2,4112%
 • Verhoging berekeningsplafonds: + 1,1% (behalve voor SWT’ers die net als vorige rondes met 1% stijgen). Dit geldt ook voor wie al werkloos is. 

Zieken en invaliden

 • Verhoging minima
  • Regelmatige werknemers met gezinslast: + 2,5%
  • Alleenstaande regelmatige werknemers: + 2%
  • Samenwonende regelmatige werknemers: + 2%
  • Onregelmatige werknemers: + 2%
 • Verhoging oudere invaliditeitsuitkeringen boven het minimum
  • Uitkeringen die in 2018 zijn ingegaan: + 2%
  • Uitkeringen die vóór 2008 zijn ingegaan: + 0,95%
  • Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: + 2,5%

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

 • Verhoging minima en forfaits: + 2%
 • Herwaardering oudere uitkeringen boven minimum: zelfde scenario als voor invaliden
 • Verlaging sociale bijdrage voor wie uitkering cumuleert met pensioen: van 4,45% naar 3,35%

Pensioenen

 • Verhoging minimumpensioen: + 2%. Dat is een verhoging met 32,74 euro bruto per maand voor een alleenstaande en 40,91 euro voor een gezinspensioen.
 • Herwaardering oudere pensioenen boven minimum:
  • Pensioenen ingegaan in 2018: + 2%
  • Pensioenen ingegaan vóór 2008: + 1,2% 
 • In mei was er al een verhoging van het vakantiegeld gepensioneerde met +3,8%. Het vakantiegeld bedraagt momenteel €1098,40 bruto voor een alleenstaande en € 1373 bruto voor een gezinspensioen.

Extra voor alleenstaande ouders

 • Uitkering thematisch verlof voor zorg van kind: + 1,2%
 • Uitkering bij 1/5-tijdskrediet voor zorg van kind: + 1,2%

Gerechtigden op sociale bijstand

 • Leeflonen en IGO voor bejaarden: + 2%
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT): + 2,2%