Corona-crisis: info voor werkzoekenden

vrijdag, 29 mei 2020
Nieuws

Ook als werkzoekende word je geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Je kan echter op het ABVV blijven rekenen. Onze dienstverlening blijft doorwerken. We bundelden de veelgestelde vragen. Wat met sollicitaties en controles door de VDAB? Wat als je stage volgt? ...

Let op! De situatie, de regels en dus de antwoorden op onderstaande vragen verschillen per gewest. Je bent een Brusselse werkzoekende? Neem contact met www.abvvbrussel.be 

Wil je info over de opschorting van de daling van je uiitkering (degressiviteit), het indienen van je controlekaart, en andere zaken: lees dit artikel 

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd. Laatste update 29 mei.

 

VDAB, solliciteren, opleiding volgen ...

Stage / IBO

ABVV

VDAB

1. Ik werd uitgenodigd voor een verhoor in het kader van een controle op mijn zoekgedrag

De VDAB-controledienst heeft alle eerder geplande verhoren opgeschort. De VDAB engageerde zich om alle betrokken werkzoekenden hierover telefonisch in te lichten. Mocht dit niet gelukt zijn, dan ontvang je een brief om die annulatie te melden.

Wil je als werkzoekende je dossier toch laten behandelen, dan kan je schriftelijk verweer indienen. Contacteer je ABVV-gewest (dienst sociaal recht of juridische dienst) om het schriftelijk verweer op te stellen en dit ondertekend terug te mailen naar de VDAB-controledienst.

Wil je als werkzoekende geen gebruik maken van het schriftelijk verweer, dan zal de VDAB later een nieuw verhoor inplannen en je hiervan op de hoogte brengen.

Vanaf 8 juni de VDAB de verhoren terug geleidelijk opstarten. Word je uitgenodigd, neem dan contact op met je ABVV-gewest voor bijstand (dienst sociaal recht of juridische dienst).

2. Ik wacht op mijn tweede evaluatie als jongere in mijn beroepsinschakelingstijd.

Jongeren in beroepsinschakelingstijd moeten een wachttijd doorlopen. Na een tweede positieve evaluatie van het zoekgedrag kan je een beroepsinschakelingsuitkering aanvragen.

Zoals bij de gewone controle op het zoekgedrag heeft de VDAB ook hier alle face-to-face evaluatiegesprekken opgeschort en vervangen door digitale communicatie. De VDAB neemt telefonisch contact met je op om na te gaan of je zoekgedrag positief of negatief moet beoordeeld worden.

Lukt dat niet, dan volgt er een evaluatiegesprek na het einde van de coronamaatregelen. Je ontvangt een attest van dit uitstel. De VDAB stuurt dit ook door naar de RVA. Krijg je na de coronacrisis alsnog een positieve evaluatie, dan kan je de beroepsinschakelingsuitkering met terugwerkende kracht aanvragen (ook als je dan al 25 bent geworden).

Je kan natuurlijk ook via mail of telefonisch terecht bij je ABVV-gewest.

3. Mijn recht op inschakelingsuitkering vervalt en ik heb daarbij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of MMPPS-statuut

Werklozen met een inschakelingsuitkering die minstens 33% definitieve gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hebben of onder het MMPPS-statuut vallen (acute of chronische medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen) hebben recht op een verlengde inschakelingsuitkering. Ze behouden dit recht tot 30 september 2020. Daarna wordt de nieuwe beschermingsuitkering van kracht. (De eerder voorziene startdatum hiervan op 1 april is dus uitgesteld naar 1 oktober.)

4. Ik moet me aanbieden bij de VDAB/GTB of bij een organisatie die mij in opdracht van de VDAB begeleidt

Zolang je werkzoekende bent moet je ingaan op de uitnodigingen van de VDAB. De VDAB zal je in de eerste plaats digitaal begeleiden (per mail, via chat of Hangout) of zal telefonisch contact opnemen.

Sommige mensen zullen toch een uitnodiging ontvangen wanneer de digitale of telefonische begeleiding niet lukt. Om het aantal mensen in de kantoren te beperken, werkt de VDAB enkel op afspraak. Ze voorzien plexiglas en aanwijzingen zodat de begeleidingen veilig kunnen gebeuren.

De VDAB zal zich soepel opstellen bij de beperkingen die er zijn in het actief zoeken naar werk. Veiligheid staat steeds voorop. De VDAB zal zich ook soepeler opstellen als je kan aantonen dat je niet kan ingaan op een vraag of aanbieding omdat je niet over kinderopvang beschikt.

Je kan de VDAB nog steeds bereiken op het gratis telefoonnummer 0800 30 700 of via je VDAB-bemiddelaar. Je kan natuurlijk ook via mail of telefonisch terecht bij je ABVV-gewest. Bekijk met de ABVV-medewerkers de mogelijkheden.
 

5. Ik volg momenteel een opleiding bij de VDAB of een partnerorganisatie

De meeste opleidingen zijn nog opgeschort omwille van de corona-crisis. De VDAB bekijkt welke opleidingen terug kunnen doorgaan. De VDAB geeft hierbij de voorkeur aan praktijkopleidingen. Men bekijkt per centrum de mogelijkheden zodat de veiligheid van iedereen kan worden gewaarborgd.

Je wordt gedurene die periode als ‘gewettigd afwezig’ geregistreerd. Je ontvangt geen cursistenvergoeding meer en ook geen tussenkomsten voor kinderopvang- en verplaatsingskosten. Je opleidingscontract wordt ondertussen niet stopgezet. Het opschorten van de opleidingsactiviteiten heeft dus geen invloed heeft op je vrijstelling en uitkering. 

6. Mijn sollicitatiegesprek werd geannuleerd of uitgesteld omwille van het coronavirus

Als werkzoekende moet je je sollicitaties bijhouden. Worden lopende afspraken afgezegd of opgeschoven, geef dit dan door via je sollicitatiestatus in ‘Mijn loopbaan’.
Hoe doe je dit?

 • Je bewaarde vacatures vind je terug bij ‘Bewaarde vacatures en sollicitaties’.
 • Per vacature kan je feedback geven via de sollicitatiestatus.
 • Klik je op de optie ‘Andere’, dan krijg je een venster waarin je je feedback kwijt kan.
 • Hierin kan je aangeven dat het gesprek is uitgesteld of voorlopig afgelast omwille van het coronavirus.

Heb je vragen, neem dan telefonisch contact op met onze ABVV-loopbaanconsulenten.
 

7. Ik moet me verplaatsen met het openbaar vervoer

Controleer de dienstverlening. Zorg ook voor een mondmasker, dit is verplicht in alle stations en op de bus, tram en metro.

8. Ik moet me opnieuw inschrijven als werkzoekende

Je kan je inschrijven via www.vdab.be of het gratis nummer 0800 30 700. De termijn van 8 dagen voor het aanvragen van een uitkering zal soepel worden geïnterpreteerd. Maar de boodschap blijft natuurlijk: schrijf je zo snel mogelijk in! Ondervind je problemen om dit tijdig te realiseren, neem dan telefonisch contact op met onze ABVV-loopbaanconsulenten.

9. Ik ben ziek

Ben je als werkzoekende ziek, en ben je hierdoor niet beschikbaar, dan moet je aan aantal dingen doen:

 • Heb je symptomen van het coronavirus, bel dan naar je huisarts. De symptomen zijn keelpijn, hoesten, spierpijn, ademhalingsproblemen en hoofdpijn. Vraag een ziektebriefje en laat het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen door je huisarts.

 • Zet een Z op je stempelkaart.

 • Vraag vanaf dag 1 een mutualiteitsuitkering aan via het document getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ook gekend als de ‘vertrouwelijke’. Dit formulier wordt ingevuld door je arts en bezorg je (of laat je bezorgen) aan . Meer info vind je hier. Tip: de poststempel geldt als datum van aangifte.

 • Heb je een afspraak met de VDAB of een partner van de VDAB, laat hen dan weten dat je ziek bent. Je kan als bewijs je ziektebriefje opsturen.

 • Verzorg jezelf goed.
   

STAGE / IBO

10. Ik loop stage - werkplekleren in een bedrijf,  of ik zit in een beroepsverkennende stage, een activerings- of een werkervaringsstage

Je kan de stage in principe verderzetten. Is de onderneming echter gedwongen te sluiten of gaat de werkgever zelf over tot sluiting, dan wordt de opleidingsstage stopgezet.

Als de stage wordt verdergezet moet de werkgever er voor zorgen dat je in veilige en gezonde omstandigheden kan werken. De werkgever is verplicht voldoende preventiemaatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek tegen te gaan. Zo moet er voldoende afstand tussen de werknemers mogelijk zijn volgens de richtlijnen van de overheid.

Ook de werknemer moet zich onthouden van al wat schade kan berokkenen aan zijn eigen veiligheid, aan die van zijn collega’s, aan zijn werkgever of aan derden. Ben je ziek, stop dan met werken zodat je geen collega’s besmet. Bel naar je huisarts voor een medisch attest. En breng je VDAB-bemiddelaar op de hoogte.

Thuiswerk tijdens de opleidingsstage is niet mogelijk (omdat het een leersituatie op een werkvloer betreft).
 

11. Ik heb een IBO-contract. Of ik zit in een beroepsverkennende stage, een activerings- of een werkervaringsstage

Hier gelden dezelfde beschermende maatregelen. De overheid of de werkgever kan beslissen dat er geen activiteiten meer mogelijk zijn waardoor ook de individuele beroepsopleiding (tijdelijk) niet kan worden verdergezet.

Hier zijn 3 opties mogelijk:

 1. Als de IBO voldoende ver gevorderd is en de functie dit toelaat, kan er bij IBO thuiswerk worden toegestaan. Maak duidelijke afspraken met de werkgever en de VDAB over de opvolging.
 2. De IBO-overeenkomst kan tijdelijk gepauzeerd, 'on hold' worden gezet als je voor een beperkte periode afwezig bent wegens ziekte. De VDAB kan je hier als ‘gewettigd afwezig’ plaatsen waardoor je tijdelijk (maximum drie weken) nog de aanvullende IBO-vergoeding ontvangt. Bij bewijs van ziekte krijg je een gewaarborgde IBO-toeslag voor de eerste drie weken. Nadien wordt bekeken of een hervatting, stopzetting of verdere schorsing van de IBO aan de orde is.
 3. De IBO-overeenkomst kan omwille van ‘overmacht’ ook worden stopgezet. De VDAB moet alle partijen hierin horen. De werkgever moet aantonen dat hij omwille van stopzetting of beperking van de economische activiteiten binnen de voorziene opleidingsduur geen invulling kan geven aan de individuele beroepsopleiding.
  Het ABVV bedong samen met de andere vakbonden dat bij het verbreken van de IBO-overeenkomst er een compenserende IBO-premie komt voor de cursist. Deze premie bedraagt 70% van de IBO-toeslag waarop de cursist recht had. De premie wordt maandelijks toegekend voor de duurtijd van de IBO-overeenkomst, maar beperkt tot de periode van 12 maart tot 12 juni 2020 , dus maximaal voor drie maanden.
  Ondervind je problemen bij het verbreken van jouw IBO-contract, neem dan telefonisch contact op met onze ABVV-loopbaanconsulenten

Indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming ten einde komt op de voorziene einddatum en de werkgever de stagiair in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht (corona). Dit volgens dezelfde regels als voor andere werknemers.

Sinds 30 maart 2020 is tijdelijke werkloosheid niet toegestaan indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming voortijdig wordt beëindigd om met de werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en in deze arbeidsovereenkomst de werknemer onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen.
 

12. Ik heb een wijk-werkovereenkomst

Het Vlaams ABVV bedong samen met de andere vakbonden dat elke wijk-werker die de afgelopen 6 maanden actief was een compenserende vergoeding krijgt.

Deze vergoeding bedraagt 70% van je gemiddelde prestaties in de maanden augustus, september, oktober, november, december 2019 en januari 2020. (Je moet niet elke maand gepresteerd hebben. Je kan ook later dan augustus 2019 zijn toegeleid en dus minder dan 6 maanden hebben kunnen presteren.)

Je ontvangt de vergoeding automatisch van de VDAB. De eerste betaling gebeurt op 8/4/2020. Of je al dan niet prestaties hebt verricht in maart 2020 is niet van belang. Opgelet: je hebt geen recht op een compensatievergoeding als je wijk-werkovereenkomst omwille van ziekte is geschorst.

Je kan zowel presteren als een compensatievergoeding ontvangen

13. Ik zoek een job en zou bijvoorbeeld aan de slag willen en kunnen in een sector waar een verhoogde vraag naar arbeidskrachten is.

Er zijn inderdaad een aantal sectoren waar volop personeel gezocht wordt: transport, logistiek, distributie/retail, land- en tuinbouw, voedings- en zorgsector.

Je kan in ‘Mijn loopbaan’ - je online VDAB-dossier - aanvinken dat je in deze sectoren aan de slag wil. Let wel: als je tijdelijk werkloos bent, ontvang je voor de gewerkte dagen geen werkloosheidsuitkering, maar krijg je voor die dagen enkel het loon van je tijdelijke werkgever. 

De VDAB verzamelt deze tijdelijke vacatures in een afzonderlijke databank. De vacatures kunnen ook opgezocht worden via de hashtag #COVID19.
 

Regeling voor werklozen in SWT

Wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag (swt’er) tijdelijk het werk hervat in een vitale sector dan behoudt hij, voor die gewerkte periode, 75% van zijn SWT-uitkeringen (aangevuld met zijn inkomen uit arbeid). De vitale sectoren zijn de land-, tuin- en bosbouw (ook als uitzendkracht). Voorbeeld: een SWT’er gaat twee weken aardbeien plukken. Dit telt voor 12 dagen (2 x 6 dagen). Hij behoudt hiervan 12 x 75% = 9 dagen SWT-uitkeringen. Die combineert hij met zijn inkomen uit arbeid voor die dagen. Voor vacatures kan je terecht op de VDAB-website: www.vdab.be/seizoenarbeid/kandidaat.

 

14. Maak ondertussen gratis gebruik van een aanbod online leren

Als eens aan een online opleiding gedacht?

Op https://www.vdab.be/ kan je terecht voor gratis online opleidingen. Deze online opleidingen zijn mogelijk voor werkenden en (tijdelijk )werkzoekenden. Ook voor de webinars kan je je inschrijven. Op www.vdab.be/onlineleren vind je het uitgebreide aanbod terug.

Wil je meer info over het opleidingsaanbod of hoe je in de toekomst werk en opleiding kan combineren? Neem dan telefonisch contact op met de ABVV loopbaanconsulent van je regio.

 

Tip

De richtlijnen van de VDAB kunnen nog wijzigen. Hou daarom zeker de VDAB-website in het oog voor de laatste updates.

ABVV

15. Kan ik nog bij het ABVV terecht?

Jazeker: via mail of telefoon kan je terecht bij je ABVV-gewest. Maar bekijk de lokale mogelijkheden. 

Onze medewerkers zorgen voor je werkloosheidsuitkering en je dossier. Onze diensten blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Check hier de adressen.

Andere hulpmiddelen

 • Elektronisch stempelen
  Ben je volledig werkloos? Dan kan je je stempelkaart op de computer invullen en doorsturen. het enige wat je nodig hebt is een elektronische kaartlezer of de ITSME-app. Meer info over elektronisch stempelen
 • Volledig werkloos? Dien je controlekaart vroeger in
  Wie volledig werkloos is, mag zijn controlekaart al in de voorlaatste week van de maand aan ons bezorgen. Op papier of digitaal. Meer info.
 • Mijn ABVV
  Via ‘Mijn ABVV’ heb je toegang tot je persoonlijke dossier: gegevens controleren, de betaling van je lidmaatschap of de uitbetaling van je werkloosheidsuitkering opvolgen, toegang tot je fiscale en andere attesten? Het kan allemaal van thuis uit. Check www.abvv.be/mijn-abvv
 • Documenten
  Deponeer je documenten in één van onze brievenbussen of bezorg ze per post aan je ABVV-kantoor.