Budgetinspanningen: mensen gaan voor op cijfers

woensdag, 19 Juni 2024
Pers

De Europese Commissie maakte zopas haar aanbevelingen voor de komende twee jaren bekend en zal in de komende dagen ook concreet aangeven welke begrotingsinspanning ze de komende jaren van ons land verwacht om te beantwoorden aan de nieuwe Europese begrotingsregels. Die regels werden onnodig streng gemaakt.

Het komt er nu op aan niet toe te geven aan de alarmerende retoriek die ons in de richting van brute en zware bezuinigingen drijft. Alles inzetten op het verminderen van de uitgaven zou een vergissing zijn. We moeten de inspanningen spreiden. En dat betekent de inkomsten verhogen.

De bevolking heeft de crisissen al betaald. Voor het ABVV zijn er enkele rode lijnen die niet overschreden mogen worden.

  • Verzwak de sociale zekerheid niet. De sociale zekerheid is een pijler van onze welvaart en we geven trouwens niet meer uit in vergelijking met onze buren. De evenwichtsdotatie in de sociale zekerheid en de groeinorm in de gezondheidszorg moeten gegarandeerd blijven.
  • Beperk de sociale uitkeringen niet in de tijd en verlaag ze niet. Dat zou in strijd zijn met het verzekeringskarakter en onze minima liggen vaak al onder de armoedegrens. Dus: geen beperking in de tijd van sociale uitkeringen, maar wel het behoud van de welvaartskoppeling om de levensstandaard te vrijwaren.
  • Raak niet aan de koopkracht. Deze is essentieel om de groei te stimuleren. Morrel niet aan het mechanisme van automatische indexering van lonen en uitkeringen. En bezuinig niet blind in de dienstverlening door de overheid, want er is net grote behoeft aan nabijheidsdiensten.

Wij pleiten voor rechtvaardige belastingen in plaats van oneerlijke en contraproductieve bezuinigingen. De overheidsinkomsten verhogen mag niet langer een taboe zijn, maar een weloverwogen oplossing.

  • Laat alle inkomens bijdragen en voer dus eindelijk een vermogensbelasting en een belasting op meerwaarden in. Ons land is trouwens het enige land zonder meerwaardebelasting voor particulieren.
  • Onderwerp alle bedrijfswinsten aan een belasting van 25% en superwinsten aan een hoger tarief.
  • Houd alle bedrijfssubsidies tegen het licht. Ons land is kampioen op dat vlak en bedrijven betalen in totaal minder belasting op winst dan ze subsidies ontvangen. Faseer zeker de fossiele subsidies uit.
  • Hervorm de sociale bijdrageverminderingen en beperk de bijdragevermindering op eerste aanwervingen. Trek de bijdragen van zelfstandigen op nu de pensioenberekening van werknemers en zelfstandigen is gelijkgetrokken.
  • Pak fiscale fraude aan en geef de fiscale administraties meer slagkracht.

De klimaatverandering, de vergrijzing en de technologische evoluties vragen om aanzienlijke publieke investeringen. Deze investeringen uitstellen, vergroot alleen maar de kostprijs. Het begrotingstekort is een complexe maar geen onoverkomelijke uitdaging die vraagt om een evenwichtige en solidaire aanpak.

Door de inspanningen rechtvaardig te verdelen en te investeren in de toekomst, kunnen we gezonde overheidsfinanciën garanderen op lange termijn die beantwoorden aan de verwachtingen van de samenleving. Het ABVV vraagt om een begroting die de mensen centraal stelt en geen fetisj maakt van de cijfers.