Hoe stem ik ABVV lijst 3?

woensdag, 24 April 2024
Nieuws

Of je in mei nu in een stembureau op je werkplek stemt, per brief of elektronisch van op afstand: de derde lijst is de lijst met ABVV-kandidaten. Je kan op drie manieren op ABVV lijst 3 stemmen.

Samen sterk, stem 3

De rode, strijdvaardige vakbond die altijd aan je zijde staat, gaat voluit voor jou en jouw rechten. Voor hogere lonen, een veilige en gezonde werkplek, een stevig contract en evenwichtige uren. Voor iedereen. Of je nu lid bent van de vakbond of niet.

Vast contract, bepaalde duur, interimmer, flexi-jobber, student of een buitenlandse werknemer, de werkomstandigheden gaan iedereen aan! Daarom is het belangrijk dat iedereen stemt op lijst 3 in mei 2024. 

Hoe stemmen?

Op de dag van de verkiezing ga je in je bedrijf naar het stembureau dat op je oproepingsbrief is vermeld. Daar krijg je één of meerdere stembiljet(ten). Of je stemt van op afstand elektronisch via je (werk)pc of laptop.

De derde lijst is de lijst met ABVV-kandidaten. Je kan op drie manieren op ABVV lijst 3 stemmen:

 • je geeft een lijststem bovenaan
 • je geeft een stem aan één kandidaat op lijst 3
 • of je stemt op meerdere kandidaten van lijst 3

 

Let op als je op papier stemt!

 • Geef niet meer naamstemmen dan er mandaten zijn. Dan wordt je stem een lijststem. Het aantal effectieve mandaten staat op je stembiljet.
 • Gebruik enkel het potlood dat zich in het kieshokje bevindt.
 • Kleur het bolletje: niet aanvinken, geen kruisje zetten.
 • Tekenen, schrappen, schrijven … mag niet.
 • Je mag niet stemmen op verschillende lijsten/vakbonden of op kandidaten van verschillende lijsten/vakbonden. Stem dus alleen op ABVV-kandidaten op lijst 3.

In jouw bedrijf wordt er per brief gestemd?

Ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag die valt tussen 13 en 26 mei 2024, ontvang je via de post een brief van je werkgever. Daarin zit een oproepingsbrief met uitleg, een lege gefrankeerde en geadresseerde enveloppe, één of meerdere blanco enveloppes met telkens een stembiljet in. Ga zorgvuldig te werk. Vul elk stembiljet in.

 

 

 • Klaar? Steek elk stembiljet opnieuw in de bijhorende blanco enveloppe. Kleef deze dicht. Vermeld nooit je naam op deze enveloppe. Dan is je stem ongeldig. De blanco enveloppe zorgt ervoor dat je stem anoniem is.
 • Steek de blanco enveloppe(s) vervolgens in de gefrankeerde enveloppe. Kleef deze gefrankeerde enveloppe dicht. Op deze gefrankeerde enveloppe moet het adres van de voorzitter van het stembureau van jouw werknemerscategorie (jongeren, arbeiders, bedienden of kaderleden) vermeld staan.
 • Plaats je naam, je voornaam en je handtekening op de achterzijde van de gefrankeerde enveloppe. Zonder je naam, voornaam en handtekening is je stem ongeldig.
 • Doe de gefrankeerde enveloppe zo snel mogelijk op de post. Komt je brief pas na de verkiezingsdag aan in je bedrijf, dan is je stem ongeldig.

Ongerust dat je stem te laat toekomt?
Je mag op de verkiezingsdag ook naar het stembureau gaan dat je werkgever heeft ingericht in je bedrijf en daar ter plekke je
stem uitbrengen. Je stem in het stembureau geldt. Je briefstem die later toekomt, telt niet mee.

Goed om weten

 • Je bent geen lid van een vakbond? Je mag toch stemmen!
 • Je bent lid van een andere vakbond? Ook jij kan stemmen voor het ABVV!