April 2024
Image
Wij draaien er niet voor op

Nieuwe Europese begrotingsregels: het ABVV zegt nee

Strakke en starre begrotingsregels dreigen een wurggreep te worden van 30 miljard bezuinigingen tegen 2028. Wat betekent dit? Wat is de impact op onze pensioenen, openbare diensten, gezondheidszorg, lonen? Wat is het alternatief van het ABVV?  

April 2024
Image
Cover Flyer Interim

Ben je uitzendkracht? Dan heb jij ook het recht om in het bedrijf waar je aan de slag bent te kiezen voor de ABVV-delegees op lijst 3. Om te mogen stemmen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Maart 2024
Image
Cover De Nieuwe Werker 2 2024

ABVV-ledenmagazine
Samen sterk, stem ABVV, stem 3
Sociale transfers: geen eenrichtingsverkeer
Gelijkheid v/m: loonkloof moet dicht
Stress of burn-out: volg loopbaanbegeleiding

Januari 2024
Image
Cover De Nieuwe Werker 1 2024

ABVV-ledenmagazine
Sociale verkiezingen: word kandidaat
Campagne: Socialer, sterker
Noodcentrales: Onderbemand

April 2024
Cover Echo 3 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten: 
- Industrie met toekomst: Europa aan zet
- Belangrijke kanttekeningen bij jaarverslag Nationale Bank
- Werkgevers verplicht om opleidingen werknemers te registreren
- Toekomstplan voor kinderopvang

Februari 2024
Cover Echo nr. 2 - 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten:
- De begroting gaat ons aan
- Belgisch EU-voorzitterschap: conferentie geestelijke gezondheid en werk
- Burgerdienst: lovenswaardig maar twijfelachtig initiatief
- De ketting van onderaannemers doorbreken! 

Abonneer je op onze nieuwsbrief.