mei 2023
Image

Een extra in tijden van loonblokkering. Via KB heeft de regering de modaliteiten van de koopkrachtpremie vastgelegd. Deze korte brochure geeft de belangrijkste elementen uit het KB en de praktische modaliteiten over hoe de koopkrachtpremie het best kan worden ingevuld op ondernemings- en sectoraal niveau.

mei 2023
Image

ABVV-ledenmagazine

Strijd tegen extreemrechts
28 april - Dag voor veiligheid & gezondheid op het werk
Betoging voor vakbondsvrijheden & tegen sociale dumping
Loopbaanbegeleiding - Gratis webinars

mei 2023

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Winstinflatie bestrijden
- Overdraagbaarheid ouderschapsverlof op langstlevende partner
- Maximaal 13 weken opzegtermijn bij ontslag door werknemer

Abonneer je op onze nieuwsbrief.