Sociale Zekerheid
Name
Sociale Zekerheid

Nieuws

12.07.2024

Minder armoede dankzij combinatie werk én sociaal beleid

Werk alleen volstaat niet om uit armoede te geraken. Herverdelend sociaal beleid  en sociale zekerheid met deftige uitkeringen, lonen en pensioenen maken het verschil. Dat leert nieuw onderzoek.

11.07.2024

Ons werkloosheidsstelsel is al streng genoeg

Het beperken of verstrengen van werkloosheidsuitkeringen helpt niemand vooruit. Bovendien is ons werkloosheidsstelsel al streng genoeg.

06.06.2024

Bijna altijd 500 euro verschil tussen uitkering en minimumloon

Het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en een minimumloon is bijna altijd meer dan 500 euro netto per maand. Om werkzoekenden meer kansen te bieden op werk moeten de echte drempels worden aangepakt.

Persberichten

20.02.2019

Met het oog op een toenemende precariteit, de groeiende armoede en groter wordende ongelijkheden, legt het ABVV een reeks projecten en concrete, vernieuwende voorstellen nu al op de tafel van de volgende regering.