Banner syndicalist geen crimineel
Name
Syndicale rechten

Nieuws

14.12.2023

Betogingsverbod (voorlopig) van de baan

Onze acties tegen het gerechtelijk betogingsverbod hebben resultaat opgeleverd. De regering zet een stap terug dankzij het vastberaden en gezamenlijk optreden van het sociale middenveld.

27.11.2023

Lang leve de economische en financiële informatie

50 jaar geleden kregen werknemers een nieuw wettelijk instrument in handen: directies werden verplicht economische en financiële informatie te verstrekken. Sindsdien waken ABVV-delegees over de toestand, de evolutie en de vooruitzichten van de bedrijven.

20.09.2023

Gelukkige 75ste verjaardag, ondernemingsraad!

75 jaar geleden werd de wet aangenomen die sociaal overleg vastlegde op nationaal vlak, binnen sectoren en in bedrijven. We vieren deze verjaardag want deze wet erkende de rol van de vakbond én zorgde voor inspraak van werknemers in hun bedrijf via de oprichting van de ondernemingsraad.

Persberichten

21.02.2024

Een tiental vertegenwoordigers van middenveldorganisaties hebben een stil protest gehouden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om te wijzen op het gevaar van een nieuw artikel in de strafwet dat legitiem protest kan criminaliseren.

25.01.2024

‘Kwaadwillige aantasting van het gezag van de staat’ wordt strafbaar: 
Middenveld roept Parlement op om deze bedreiging voor het recht op protest niet goed te keuren