Uitkeringen en pensioenen omhoog door overschrijding spilindex

maandag, 27 mei 2024
Nieuws

De prijzen zijn gestegen, het leven wordt duurder. Dankzij de automatische indexering worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast. Zo wordt jouw koopkracht beschermd.

In april 2024 bedroeg de inflatie op jaarbasis 3,37 procent. Dat betekent dat je voor een winkelkar die vorig jaar 100 euro kostte, in april 2024 ruim 103 euro betaalde. De zogenaamde spilindex werd in april overschreden. Wanneer deze drempelwaarde wordt overschreden, worden in de daaropvolgende maand sociale uitkeringen en daarna overheidswedden aangepast aan de stijgende levensduurte.

Dit betekent dat de sociale uitkeringen zoals werkloosheid, pensioenen, leefloon, ziekte, geboorteverlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, thematische verloven … nu, in mei, met 2 procent omhoog gaan.

De lonen in de publieke sector zullen in juni met 2 procent aangepast worden.

Ook werknemers in de privésector zien door de prijsstijgingen hun loon verhogen. In sommige sectoren wordt de spilindex gevolgd, in andere sectoren wordt op een andere manier, en op een ander tijdstip, geïndexeerd. De lonen volgen wel steeds de gezondheidsindex. 

Dit systeem van automatische indexering beschermt dus ieders koopkracht doordat de lonen van bijna alle werknemers, uitkeringen en pensioenen mee stijgen wanneer het leven duurder wordt.

De spilindex werd voor het laatst overschreden in oktober vorig jaar. Het Federaal Planbureau voorspelt voor het jaar 2024, na de overschrijding in april, geen overschrijding meer van de spilindex. De volgende overschrijding wordt verwacht in februari 2025.

Nieuwe bedragen sociale uitkeringen