Schaf het statuut van samenwonende af

dinsdag, 09 mei 2023
Nieuws

Het statuut van samenwonende kan ernstige financiële gevolgen hebben en is onrechtvaardig. Het zou best helemaal afgeschaft worden.

Voorbeelden:

  • Een langdurig zieke die als samenwonende wordt beschouwd en een minimumuitkering krijgt, krijgt vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid €207,48 per maand minder dan een alleenstaande.
  • Voor samenwonenden in de werkloosheid daalt het minimum van €47,05 per dag (van toepassing gedurende de eerste 3 maanden) tot €36 vanaf de 13de maand, terwijl het minimum voor alleenstaanden €48,88 blijft gedurende de volledige duur de uitkering. Het verschil bedraagt dus €12,88 per dag of €334,88 per maand.

Vooral vrouwen zijn hiervan het slachtoffer en wel omwille van hun plaats op de arbeidsmarkt, hun rol in het gezin ... en dat zij ook meer kans hebben om in een situatie van financiële afhankelijkheid ten opzichte van hun partner terecht te komen.

Nu de energiecrisis onvermijdelijk leidt tot een situatie waarin veel mensen samenwonen om te proberen hieraan het hoofd te bieden, is het dringend noodzakelijk dat dit soort situaties wordt vrijgesteld van het statuut van samenwonende, zoals dat gebeurt voor de opvang van slachtoffers van de overstromingen of van Oekraïners.

Het ABVV eist de afschaffing van het statuut van samenwonende, dat volkomen onrechtvaardig is en mensen in armoede duwt. Dat is onaanvaardbaar. In de sociale zekerheid moeten uitkeringen waar alleenstaanden recht op hebben, ook worden toegekend aan samenwonenden, en dit geldt zowel voor werkloosheidsuitkeringen als voor ziekte-uitkeringen. Bovendien moeten andere maatregelen leiden tot een individualisering van de rechten en tot sociale uitkeringen die iedereen in staat stellen waardig te leven.

Dat zou ook het probleem kunnen oplossen voor personen die samenwonen maar geen gemeenschappelijk gezin vormen, want op die manier worden ze als alleenstaanden beschouwd in plaats van als samenwonenden, zoals erkend in de rechtspraak inzake werkloosheid.

Het ABVV sluit zich aan bij het platform Stop Statuut Samenwonende.