Vrouwen én mannen, samen sterk voor álle collega’s

vrijdag, 20 Oktober 2023
Nieuws

Evenwichtige beslissingen over loon, werkuren, contracten, veiligheid … komen er enkel via evenwichtige vertegenwoordiging. Daarom moeten vrouwen mee onderhandelen en mee beslissen. En daarom wil het ABVV meer vrouwen op de lijsten bij de sociale verkiezingen.

Van 13 tot 26 mei 2024 zijn er opnieuw sociale verkiezingen in ondernemingen met minstens 50 personeelsleden. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers voor de komende 4 jaar. Wie verkozen wordt, is delegee. Een delegee vertegenwoordigt zijn collega’s en geeft hen een stem ten opzichte van de directie.

Het is essentieel dat alle stemmen gehoord worden en iedereen vertegenwoordigd wordt. Alleen zo kunnen er evenwichtige en rechtvaardige beslissingen genomen worden. Het ABVV wil daarom meer vrouwen in de vergaderingen, onderhandelingen en overlegorganen.

  • Vrouwen op de werkvloer zullen nooit beter vertegenwoordigd worden dan door ... vrouwelijke werknemers!
  • Het ABVV strijdt voor gelijke rechten in de hele samenleving en is een feministische organisatie. De helft van de ABVV-leden zijn vrouwen. Dit zou meer weerspiegeld mogen worden in de ABVV-mandaten in bedrijven.
  • Deelnemen aan betogingen is geweldig. Onderhandelen over meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer en actie ondernemen, dát maakt écht het verschil op het werk.

Maak het verschil

Vrouwen zijn vandaag vaker slachtoffer van discriminatie dan mannen. Er is nog een hele weg af te leggen als het gaat om gelijk loon, gelijke promotiekansen, gelijke toegang tot opleidingen …

Sommige kwesties treffen vrouwen ook harder dan mannen: seksisme op de werkvloer, impact van huiselijk geweld op het werk, specifieke moeilijkheden verbonden aan het moederschap. Omdat vrouwen nog steeds (en vaak is het geen vrije keuze) meer zorgtaken opnemen, worden ze ook vaker geconfronteerd met moeilijkheden rond uurroosters, deeltijds werk, evenwicht werk en privé … Als ABVV-delegee kan je hier het verschil maken.

Jij kent de werkvloer in je bedrijf als geen ander. Jij kan opkomen voor je collega’s. Voor meer inspraak en democratie, meer solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid. Voor deftige jobs met goede lonen en haalbare werkuren, sterke statuten en degelijke contracten, veilige en gezonde werkomstandigheden. Voor gelijke kansen. Tegen uitbuiting en discriminatie.

Kan je goed luisteren en discussiëren? Heb je zin om je in te zetten voor je collega's? Gedreven om stevig te onderhandelen en actie te voeren als het moet? Ga er voor!

Wat onze vrouwelijke delegees zeggen

"Ik denk dat we vrouwen nodig hebben om andere vrouwen te vertegenwoordigen, omdat onze bezorgdheden verschillen van die van mannen, bijvoorbeeld op vlak van kinderopvang of zwaar werk.”

"De komst van vrouwen in onze delegatie heeft het duidelijk makkelijker gemaakt om genderdiscriminatie te herkennen en seksuele intimidatie te bestrijden.”

"Het klopt dat we hier bij ons beter zijn geworden in het verdedigen van vrouwen, maar dat is niet alles. De mannelijke delegees en ik vullen elkaar aan. We zijn dus vooral beter geworden in het verdedigen van al onze collega's.”

Doe mee

Je kan altijd op de andere ABVV’ers rekenen. Wij zorgen voor opleiding en informatie en we begeleiden en coachen je. Meer weten? Spreek gerust de ABVV-delegees in je bedrijf aan!

Op onze campagnewebsite vind je info over de voorwaarden om kandidaat te zijn, de bescherming waar je recht op hebt, voor welke overlegorganen je kandidaat kan zijn en wat je dan kan veranderen voor je collega’s.