12.07.2024

Misbruik het sociale drama bij Audi niet

Werkgevers willen over de rug van sociale drama's zoals Audi Vorst de index aanvallen. Nochtans benadrukten vriend en vijand dat automatische indexeringen onze koopkracht én economie hebben ondersteund.

12.07.2024

Minder dan 20 dagen vakantie? Vul je verlof aan!

Werkte je vorig jaar niet genoeg om nu vier weken vakantie te hebben? Ga na of je aanspraak maakt op aanvullende vakantie, jeugd- of seniorvakantie!

12.07.2024

Minder armoede dankzij combinatie werk én sociaal beleid

Werk alleen volstaat niet om uit armoede te geraken. Herverdelend sociaal beleid  en sociale zekerheid met deftige uitkeringen, lonen en pensioenen maken het verschil. Dat leert nieuw onderzoek.

11.07.2024

Ons werkloosheidsstelsel is al streng genoeg

Het beperken of verstrengen van werkloosheidsuitkeringen helpt niemand vooruit. Bovendien is ons werkloosheidsstelsel al streng genoeg.

01.07.2024

Controlekaart tijdelijke werkloosheid vanaf 2025 enkel nog digitaal

Wie op tijdelijke werkloosheid wordt gezet, zal vanaf 2025 de controlekaart enkel nog digitaal kunnen invullen. De papieren controlekaart wordt afgeschaft. Je kan nu al overstappen.

25.06.2024

Aanvraag onderbrekingsuitkering enkel nog elektronisch

Vanaf 1 juli 2024 moet elke aanvraag voor een onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof elektronisch ingediend worden.

20.06.2024

Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen

Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.

17.06.2024

Pensioenbonus: veel gestelde vragen

Wat is de pensioenbonus? Hoe werkt het en wie heeft er recht op? Hier vind je antwoorden op al je vragen.

06.06.2024

Bijna altijd 500 euro verschil tussen uitkering en minimumloon

Het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en een minimumloon is bijna altijd meer dan 500 euro netto per maand. Om werkzoekenden meer kansen te bieden op werk moeten de echte drempels worden aangepakt.

31.05.2024

Betere terugbetaling treinabonnement

Vanaf juni 2024 zullen pendelende werknemers zelf minder moeten betalen. De werkgever moet een veel groter deel dan vandaag terugbetalen van het treinabonnement.