Inhoud

Wat doet het ABVV? Heel veel!

‘Heel veel’, geen juistere omschrijving is mogelijk. Zet maar eens alle diensten, activiteiten en acties van het ABVV op een rijtje. Als vakbond én als sociale beweging. Met deskundige en geëngageerde medewerkers. Met een uitgebreid gewestelijk en lokaal kantorennet. Je kan er terecht voor advies en bijstand inzake werkloosheid, arbeidsongeval, pensioen, sociale uitkeringen, …

 
Maar het stopt niet bij dienstverlening! Er is ook oog voor vorming en cultuur, voor seniorenwerking, voor ontspanning, voor Noord-Zuid-solidariteit. Met speciale focus op vrouwen (gelijkheid is hier geen holle slogan!), jongeren en migranten.

Het ABVV verdedigt de belangen van de werknemers, op de werkplek, in de sectoren en in allerlei overlegorganen. We bouwen aan een syndicale tegenmacht tegenover de patroons en werken aan een betere maatschappij voor iedereen. Het ABVV als ‘socialistisch constructiebedrijf’. En zo lang het kapitalisme niet wijzer wordt, valt dat bedrijf niet stil.

 

Dienstverlening

Als ABVV-lid ben je aangesloten bij een gewestelijke afdeling (naargelang je woonplaats) en bij een beroepscentrale. De centrale verdedigt je belangen in de sector waar je werkt. Zowel de delegees, als de lokale kantoren en de provinciale/gewestelijke secretariaten zijn aanspreekpunten. Je kan daar ook rekenen op algemene informatie, advies en dienstverlening op sociaal vlak.

Elk ABVV-gewest heeft ook een dienst Sociaal Recht. Elk lid kan er terecht voor gratis juridische bijstand. De dienst Sociaal Recht verdedigt ook de werknemers bij de Arbeidsrechtbank, leidt er hun zaak in en zorgt voor de dagvaarding.

Daarnaast betaalt het ABVV de werkloosheidsuitkeringen. Maar het blijft niet enkel bij centen. Loopbaanbegeleiding, trajectbegeleiding naar een nieuwe job, opleidingsprojecten voor werklozen, enz. zijn minstens even belangrijk.
Ook voor jongerenwerking, syndicaal vormingswerk, seniorenwerking (ook voor bruggepensioneerden), migrantenwerking (onder andere via vzw Welkom), vrouwenwerking en acties rond ‘gendermainstreaming’ (geïntegreerde aanpak van de gelijkheid vrouw – man, bijvoorbeeld de Equal Pay Day-acties) en culturele werking (LINX+) ben je bij het ABVV aan het goede adres.

 

Communicatie

Een goed geïnformeerd iemand is er meerdere waard. En informeren doen we, snel, goed en efficiënt. Wil je weten hoe het ABVV staat tegenover de nieuwste sociaal-economische uitdagingen, tegenover hete hangijzers? Of wil je up-to-date info over loonbarema’s, sociale uitkeringen, over …, ja, over wat je ook wil weten?

Surf dan wat rond op deze site. Of spring eens binnen in een ABVV-kantoor, je krijgt er alle gewenste uitleg.

Volg je vakbond ABVV op Facebook en Twitter!

En voor de leden is er het ledenblad ‘De Nieuwe Werker’ (‘Syndicats’ voor de Franstaligen): actueel syndicaal nieuws in een fris kleedje.