Inhoud

Een socialistische, democratische vakbond

Van bij de oprichting in 1898, koos het ABVV voor:

  • solidariteit
  • rechtvaardigheid
  • gelijkheid
  • democratie

Deze waarden blijven de rode draad in onze doelstellingen en acties.

Een democratische samenleving, waarbij de democratie verder reikt dan het politieke niveau, is voor het ABVV essentieel. Die democratie moet ook toegepast worden in het economische, sociale en culturele leven.

Bovendien willen we een humane samenleving. Eén die solidariteit (bij ons en overal elders in de wereld) en niet concurrentie en individualisme als basis neemt. Een maatschappij met optimale zorg en kansen voor werkenden en werklozen, jongeren en (brug)gepensioneerden, mannen en vrouwen, gezonde en zieke mensen, migranten en Belgen.
In die context is er dan ook geen ruimte voor racistisch en fascistisch getinte ideeën. Sterker nog, lidmaatschap van het ABVV is onverenigbaar met dat van extreemrechtse partijen en bewegingen. Dit staat klaar en duidelijk in de statuten van de organisatie.

Over de grenzen kijken

Het sociaal-economische bedrijf is al lang de landsgrenzen ontgroeid.
Er is Europa, waarin het ABVV - via het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) – meehelpt om de sociale lat hoger te leggen.

En dan is er ook de ‘globalisering’. Producten en diensten internationaliseren in snel tempo. De auto’s, de kledij, het speelgoed dat we aanschaffen, worden steeds meer elders geproduceerd. Denk maar aan het label ‘made in …’. Helaas gaan de meeste landen uit het Zuiden er niet op vooruit. De tegenstelling tussen de kop en de staart van het economisch peloton neemt zelfs toe. En de meedogenloze concurrentie zet ook onze eigen sociale verworvenheden onder druk. Er is dus wereldwijd werk aan de winkel. Het ABVV stond dan ook mee aan de wieg van het IVV (het Internationaal Vakverbond), dat de twee vroegere koepels – het IVVV en het WVA - verenigt).