mei 2023
Image

Een extra in tijden van loonblokkering. Via KB heeft de regering de modaliteiten van de koopkrachtpremie vastgelegd. Deze korte brochure geeft de belangrijkste elementen uit het KB en de praktische modaliteiten over hoe de koopkrachtpremie het best kan worden ingevuld op ondernemings- en sectoraal niveau.

Maart 2023
Image
Waarom een voorwaarde 'effectieve tewerkstelling' nadelig is voor vrouwen

Sommige regeringsleden willen de toegang tot het minimumpensioen afhankelijk maken van 5.000 dagen feitelijke arbeid gedurende een loopbaan. Voor veel vrouwen zal dit onmogelijk zijn! We hebben dus de berekeningen gemaakt: ongeveer één op zeven van de vrouwelijke rechthebbenden op het minimumpensioen zouden tot 440 euro per jaar verliezen. Deeltijds werk en onderbroken loopbanen zijn geen levenskeuzes, maar realiteiten die vrouwen al gedurende hun beroepsleven benadelen. Deze effectieve arbeidsvoorwaarde zou hen dubbel straffen. Lees ons betoog over dit onderwerp.

Maart 2023
Image
Cover jullie hebben rechten

Bent u een werknemer afkomstig uit een land van de Europese Unie en hebt u vragen over uw rechten? Het ABVV kan u helpen om toegang te krijgen tot deze informatie, uw vragen beantwoorden en u bij deze stappen begeleiden.

Januari 2023
Image

België kent een systeem van automatische loonindexering. Hierbij worden de lonen van het overgrote deel van de werknemers in de privésector, de lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen en pensioenen aangepast aan de evolutie van de consumptieprijzen. Die  consumptieprijzen worden gemeten aan hand van een ‘korf’ van producten.

In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen.

 

English? Click here.

¿Español? Haga clic aquí.

Français ? Cliquez ici.

December 2022
Image
cover barometer 2022

In de sociaaleconomische barometer van dit jaar maakt het ABVV de sociaal-economische stand van het land op. 2022 was het jaar van het einde van de ongeziene coronacrisis maar ook het jaar van het begin van een wild om zich heen slaande energiecrisis.

 

English? Click here.

¿Español? Haga clic aquí.

Français ? Cliquez ici.

Juli 2022
Image
Cover pensioenen hoe zit het nu

Nu de regering de pensioenhervorming voorbereidt, maakt het ABVV – in tien vragen en antwoorden – de stand van zaken op over de pensioenen: leeftijd, voorwaarden, zware beroepen, minimumpensioen, pensioenbonus, enzovoort. Je leest het hier.

Juni 2022
Image
10 werven voor de komende 10 jaar

Het ABVV gaat voor meer solidariteit en gelijkheid na corona. Lees hier onze visie en krijtlijnen voor de komende 4 jaar, zoals we die vastgelegd hebben in ons congres.   

Juni 2022
Image
Cover brochure Europese ondernemingsraad

Deze brochure is bestemd voor de nieuw verkozenen in bestaande Europese ondernemingsraden (EOR). Met deze brochure in de hand zijn de werknemersvertegenwoordigers beter gewapend om hun rechten te verdedigen en de beslissingen van de directie te beïnvloeden richting meer sociale vooruitgang.

Juni 2022
Image
onze rechten onze strijd cover

De democratie, zowel politiek als economisch, blijft kwetsbaar. We moeten actie blijven voeren voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Zeker vandaag hebben onze syndicale vrijheden nood aan jou, aan ons!  

Maart 2022
Image
Cover sociale dumping

Sociale dumping is het geheel aan praktijken dat door sommige werkgevers wordt toegepast om ‘kosten’ en ‘lasten’ tot een strikt minimum te beperken. In werkelijkheid gaat het gewoon over het afbouwen van rechten van de be­trokken werknemers.

 

Sociale dumping is niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Het fenomeen blijft dan ook grotendeels onder de radar. Dat komt omdat er vaak verschillende landen bij betrokken zijn, ‘postbusfirma’s’ actief zijn en werknemers de taal niet machtig zijn en niet weten waar ze recht op hebben.

 

Nochtans treft sociale dumping een groot aantal sectoren: bouw, transport, horeca, diensten, landbouw, textiel, schoonmaak, beveiliging, huishoudelijke hulp, enz. Vooral werknemers die voor onderaannemers werken, worden geviseerd. Om­dat in zo’n onderaannemingsketen verschillende ‘schakels’ actief zijn, is het ook moeilijk verantwoordelijkheid toe te kennen. Daardoor loopt het dan ook vaak fout.

 

Hoog tijd dat dit verandert. Wij eisen een effectieve hoofdelijke aansprakelijk­heid voor de gehele onderaannemingsketen.