Juni 2024
Image
Cover Klokkenluiders

De klokkenluiderswet stelt dat in bedrijven met 50 personeelsleden werknemers intern wantoestanden moeten kunnen melden en hierbij beschermd zijn tegen vergeldingsacties of sancties. Hoe moet dit verlopen? Op welke manier ben je beschermd? Welke rol spelen delegees hierbij?
In deze brochure maken we je wegwijs in dit belangrijke systeem voor de werknemers in de privésector.

mei 2024
Image
Affiche Bedankt

Download de affiche 'Samen sterk - Bedankt' voor de sociale verkiezingen van mei 2024.

April 2024
Image
Cover Hoe stemmen

Ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag in mei 2024 ontvang je via de post een brief van je werkgever. Daarin zit een oproepingsbrief met uitleg, een lege gefrankeerde en geadresseerde enveloppe, één of meerdere blanco
enveloppes met telkens een stembiljet in. Deze flyer legt uit hoe je geldig stemt en waar je op moet letten. Ga zorgvuldig te werk.

April 2024
Image
Cover Hoe stemmen

Of je bij de sociale verkiezingen in mei 2024 in een stembureau op je werkplek stemt, of elektronisch van op afstand: de derde lijst is de lijst met ABVV-kandidaten. Je kan op drie manieren op ABVV lijst 3 stemmen. Deze flyer legt uit hoe je dat geldig doet en waar je op moet letten.

April 2024
Image
Cover Gids LGBTQIA+

Iedereen verdient een job waar men zichzelf kan zijn en waar men zich veilig en gewaardeerd voelt. Vakbondsdelegees spelen hierin een sleutelrol. Deze handleiding met syndicale tips, tools, nuttige informatie en voorbeelden uit de praktijk is een concreet instrument en een belangrijke inspiratiebron om als delegee stappen te zetten in het creëren van een veilige werkvloer voor LGBTQIA+ personen.

 

April 2024
Image
Wij draaien er niet voor op

Nieuwe Europese begrotingsregels: het ABVV zegt nee

Strakke en starre begrotingsregels dreigen een wurggreep te worden van 30 miljard jaarlijkse bezuinigingen tegen 2028. Wat betekent dit? Wat is de impact op onze pensioenen, openbare diensten, gezondheidszorg, lonen? Wat is het alternatief van het ABVV?  

April 2024
Image
Cover Flyer Interim

Ben je uitzendkracht? Dan heb jij ook het recht om in het bedrijf waar je aan de slag bent te kiezen voor de ABVV-delegees op lijst 3. Om te mogen stemmen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Maart 2024
Image
Cover brochure extreemrecht

13 argumenten om de leugens van extreemrechts te doorprikken.

Extreemrechts is een gevaar voor onze democratie en rechtstaat. Ze perken individuele en collectieve rechten in en poken conflicten op. Hun politiek er één van uitsluiting, verdeeldheid en angst. Hun beleid zou leiden tot een verdeelde samenleving die minder vrij en economisch zwakker is, waarin vakbondswerk veel moeilijker wordt.

Samen kunnen we weerwerk bieden! Gebruik dit boekje.

Maart 2024
Image
Cover ABC CPBW

Deze praktische brochure is een handleiding voor delegees in het CPBW. Welke bevoegdheden en opdrachten heeft het CPBW? Hoe functioneert het? Welke hefbomen heb je als delegee in handen? Hoe samenwerken met de interne en externe preventiedienst? Onthaal, risico-analyse, preventie, beroepsziekten, arbeidsongevallen, re-integratie, welzijn op het werk, mobiliteit, milieu … wat zijn de thema’s waarop je het verschil kan maken?

Maart 2024
Image
Cover ABC OR

Deze praktische handleiding voor delegees in de Ondernemingsraad (OR) beantwoordt al je basisvragen. Waarover gaat het? Hoe verloopt een OR en wie neemt er aan deel? Wat wordt er besproken en hoe wordt de OR georganiseerd? Wat zijn de bevoegdheden? Hoe ga je om met de economische en financiële informatie, sociale onderwerpen, de werkgelegenheidsinfo en het arbeidsreglement? Bekijk zeker de handige kalender!