01.12.2023

Het ABVV pleit naar aanleiding van de VN-klimaattop voor meer ambitie en consistentie in het Belgische klimaatbeleid. Een 'klimaatpauze' is géén optie. België moet een grotere rol opnemen en zijn aandeel in de klimaatinspanningen serieus verhogen.

29.11.2023

Op 27 november werd het Koninklijk Besluit van 1973 over de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraden moet worden verstrekt, 50 jaar.

26.10.2023

De recente economische doemberichten van werkgevers blijken ongegrond. Recente cijfers van het CRB tonen duidelijk aan dat de vermeende loonhandicap driemaal lager is dan eerder voorspeld.

25.10.2023

In zijn jaarlijkse doorlichting van ons land erkent het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat ons land de crisis uitstekend heeft doorstaan. De maatregelen van de federale regering zorgden ervoor dat de economie veerkracht toonde en dat de koopkracht goed werd beschermd. Toch blijft het IMF zich blindstaren op besparingen.

12.10.2023

Ons recht op vrij betogen blijft in het gedrang. De aangepaste tekst van het wetsontwerp-Van Quickenborne werd opnieuw door de Raad van State gewogen en te licht bevonden.

10.10.2023

Het ABVV stelt vast dat de liberalen opnieuw het begrotingsconclaaf misbruiken om de arbeidsmarkt verder te flexibiliseren.

03.10.2023

De mogelijke stemming over het wetsontwerp van Van Quickenborne nadert. Een coalitie van vakbonden, mensenrechten-, milieu-, en andere middenveldorganisaties verzoekt om de intrekking van dit voorstel. De reden: het ontwerp beperkt het fundamentele recht om te demonstreren.

10.07.2023

Gisterennacht bereikte de federale regering een akkoord over de pensioenhervorming. Helaas ligt de focus weerom op besparen, vooral bij de ambtenaren.

06.07.2023

Open Vld lanceert alvast twee campagneslogans: “huisvrouwen verplicht aan het werk” en “flexi-jobs à volonté”.

27.06.2023

Vandaag lanceren vakbonden en middenveld een website die elke burger aanspoort om er bij de volksvertegenwoordigers op aan te dringen het wetsontwerp-Van Quickenborne te verwerpen.