22.06.2021

Het federaal comité van het ABVV stemde vandaag over het ontwerp van sociaal akkoord dat op 8 juni door de Groep van 10 werd bereikt.

21.06.2021

Het ABVV betuigt zijn solidariteit met de familie en naasten van de 5 dodelijke slachtoffers en de gewonden op een bouwwerf in Antwerpen.

16.06.2021

Met veel droefheid namen we vandaag kennis van het overlijden van kameraad Marc Goblet, voormalig algemeen secretaris van het ABVV. Marc werd 64 jaar oud

29.05.2021

De vertegenwoordigers van de vakcentrales en interprofessionele afdelingen van het ABVV kwamen vandaag bijeen voor een stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen voor een IPA 21-22. Bij wat op tafel ligt, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er voor de werknemers geen evenwichtige maatregelen zitten.

26.05.2021

Het ABVV is tevreden met de uitspraak van het Brusselse hof van beroep in het zogenaamde solidariteitsproces.

25.05.2021

Dag op dag een eeuw geleden, op 24 mei 1921, besloot de Belgische wetgever artikel 310 van het Strafwetboek, dat deelname aan een staking strafbaar stelde, af te schaffen.

19.05.2021

Het Federaal Comité van het ABVV kwam gisteren (18/5) samen via videoconferentie.

06.05.2021

Op de vooravond van de Europese sociale top in Porto (7-8 mei 2021) wensen ACV, ABVV, ACLVB en BAPN, het Belgische Netwerk Armoedebestrijding, hun ontgoocheling uit te drukken over de doelstellingen die daar voorliggen voor armoedebestrijding.

27.04.2021

Het ABVV, het ACV en het ACLVB zijn altijd voorstander gebleven van het sluiten van een interprofessioneel akkoord, omdat dit akkoord de arbeidsvoorwaarden van bijna 4 miljoen werknemers kan verbeteren.